Luonnolliset vasta-aineet malonidialdehydirakenteisiin valtimonkovettumataudissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Leena Palotie -sali, (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Luonnolliset vasta-aineet malonidialdehydirakenteisiin valtimonkovettumataudissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Pauliina Turunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, diagnostiikan laitos

Oppiaine

Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Vastaväittäjä

Professori Seppo Ylä-Herttuala, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Sohvi Hörkkö, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Luonnolliset vasta-aineet sitoutuvat LDL-partikkeleihin ja bakteereihin

Valtimonkovettumatautiin, eli ateroskleroosiin, liittyy matala-asteinen tulehdustila ja immuunijärjestelmän toiminta vaikuttaa taudin kehityskulkuun. Myös infektiot vaikuttavat valtimonkovettumataudin ilmentymiseen, ja erityisesti hampaiden tukikudosten tuhoa aiheuttava parodontiitti on merkittävä valtimonkovettumataudin riskitekijä. Väitöskirjatyössä tutkittiin reaktiivisia aldehydejä, kuten malonidialdehydejä, jotka muodostavat hapettumisreaktioissa immuunijärjestelmän tunnistamia rakenteita esimerkiksi LDL (low-density lipoprotein) -partikkeleihin. LDL:n, eli niin kutsutun ”pahan kolesterolin”, hapettuminen on merkittävä valtimonkovettumataudin syntyä edistävä reaktio.
Tutkimuksessa löydettiin luonnollisia vasta-aineita, jotka tunnistavat aldehydirakenteita ja sitoutuvat myös parodontiittibakteeri Porphyromonas gingivaliksen rakenteisiin. Tutkimuksissa käytettiin valtimonkovettumataudin hiirimallia ja erilaisia immunologian tutkimusmenetelmiä. Tulokset osoittivat, että luonnollisilla vasta-aineilla voi olla vaikutusta toisiinsa liittyvien kroonisten tulehdustautien, kuten valtimonkovettumataudin ja parodontiitin syntymekanismeissa.
Lisäksi selvitettiin, tunnistavatko ennenaikaisten ja täysiaikaisten vastasyntyneiden luonnolliset vasta-aineet aldehydirakenteita. Vasta-aineita aldehydirakenteisiin esiintyi jo ennenaikaisesti syntyneiden napaverinäytteissä. Nämä tulokset korostavat luonnollisen immuunijärjestelmän merkitystä aldehydirakenteiden tunnistamisessa jo elämän alkuvaiheissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024