Luotettavuustutkimuksia joustaville pohjamateriaaleille
painetuille johtimille syklisessä taivutuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Luotettavuustutkimuksia joustaville pohjamateriaaleille
painetuille johtimille syklisessä taivutuksessa

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Tuomas Happonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, optoelektroniikan ja mittaustekniikan yksikkö

Oppiaine

Sovellettu elektroniikka

Vastaväittäjä

Professori Małgorzata Jakubowska, Warsaw University of Technology, Puola

Kustos

Professori Juha Häkkinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Painetut johtimet luotettavimmiksi taivutuksessa

Väitöstyössä on tutkittu painettujen johtimien ominaisuuksia luotettavuuden parantamiseksi taivutuksessa. Painotekniikoin valmistettavat sähköiset rakenteet voidaan tehdä joustaville pohjamateriaaleille, mikä mahdollistaa kaarevilla pinnoilla olevat tai toistuvaa taivutusta vaativat elektroniset sovellukset. Taivutus kuitenkin altistaa painetun sähköisen rakenteen myös rasitukselle, joka voi johtaa rakenteen rikkoutumiseen. Havaitsemalla taivutuskestävyyttä parantavat tekijät, voitaisiin painettavan elektroniikan sovellusten elinikää pidentää oikeiden suunnitteluvalintojen avulla.

Työssä on kokeiltu painettujen johtimien kestävyyttä toistuvassa taivutuksessa erilaisilla johtimien muodoilla sekä useilla eri johdin- ja pohjamateriaaleilla. Näiden tekijöiden vaikutusta johtimien luotettavuuteen on tarkasteltu sähköisten mittausten ja tilastollisen analyysin avulla. Tulosten perusteella kaikilla kokeilluilla tekijöillä oli vaikutusta painettujen johdinten taivutuskestävyyteen. Käytetyllä pohjamateriaalilla voidaan kuitenkin huomattavasti eniten pidentää painetun johtimen luotettavuutta taivutuksessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024