Luovien yksilöiden työn organisoinnin tarkastelu : taiteen ja liiketoiminnan ristiriidat luovassa taloudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Luovien yksilöiden työn organisoinnin tarkastelu : taiteen ja liiketoiminnan ristiriidat luovassa taloudessa

Väittelijä

Master of Science Monika Musial

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Johtaminen

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Catherine Morel, Audencia Nantes School of Management, Ranska

Kustos

Professori Vesa Puhakka, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tarve luovuuteen ajaa uusien luovien yritysten syntyä

Sisäsyntyinen motivaatio ohjaa luovia yksilöitä, jotka työskentelevät esimerkiksi pelialan, elokuvateollisuuden, esittävän taiteen ja kuvataiteen yrityksissä. Raha vaikuttaa luovien yksilöiden motivaatioon positiivisesti tai negatiivisesti työtilanteesta riippuen.

Luovalla yksilöllä on ”tarve olla luova”, muita vaikuttavia sisäsyntyisiä motivaation tekijöitä ovat rakkaus, uteliaisuus, valinta olla luova tai halu luoda. Luova yksilö voi työskennellä vain niiden asioiden parissa, joita hän rakastaa ja palavasti haluaa. Tämä vaikuttaa luoviin yksilöihin siten, että he perustavat uuden yrityksen, koska tämä on ainoa tapa tehdä sitä, mitä he rakastavat ja rakastaa, mitä he tekevät.

Vaikka on vaikeaa tunnistaa yhtä yleismaailmallista, universaalia johtamisen periaatetta, jota voisi soveltaa luovissa yrityksissä, luovia yksilöitä johdetaan parhaiten, kun heidän luovan ilmaisunsa ja sitä rajoittavien tekijöiden välillä on sopiva tasapaino. Tällaisten yksilöiden esimiehet harjoittavat kontrollia. Lisäksi sopiva työ- ja yksityiselämän tasapaino on olennaista, sillä tämän puuttuessa luovat yksilöt ovat usein vaarassa tehdä liikaa töitä ja sairastua työuupumukseen.

Tulokset käyvät ilmi väitöstutkimuksesta, joka pohjautuu Suomessa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettuun monitapaustutkimukseen. Aineisto kerättiin syvähaastattelujen avulla sekä toissijaisista lähteistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella luovuuden vaikutusta luovien yritysten syntyyn ja ymmärtää näiden yritysten tapoja johtaa luovia yksilöitä.

Nykyisin luovuus on keskeistä tavallemme elää ja työskennellä. Tämän vuoksi se on myös kiehtova tieteellisen tutkimuksen kohde.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024