Luukuoliot lapsuusiällä tai nuorella aikuisiällä syövän sairastaneilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 12

Väitöksen aihe

Luukuoliot lapsuusiällä tai nuorella aikuisiällä syövän sairastaneilla

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Riitta Niinimäki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, lastentaudit

Oppiaine

Lastentaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Outi Mäkitie, Karoliininen sairaala, Tukholma

Kustos

Dosentti Arja Harila-Saari, Karoliininen sairaala, Tukholma

Lisää tapahtuma kalenteriin

Luukuoliot ovat merkittävä lasten syöpähoitojen myöhäisvaikutus

Lasten syöpätautien hoitotulokset ovat merkittävästi parantuneet viime vuosina. Lapsena syövän sairastaneiden määrä väestössä kasvaa jatkuvasti, minkä johdosta syöpähoitojen aiheuttamiin myöhäisvaikutuksiin on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Syöpähoitojen seurauksena voi syntyä luukuolioita, jotka ovat erityisen haitallisia esiintyessään alaraajojen nivelissä. Erityisesti lonkka- ja polvinivelen luukuoliot voivat johtaa hankalaan kiputilaan ja liikerajoitukseen, minkä vuoksi niveleen voidaan joutua asentamaan tekonivel jo nuorella iällä.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että luukuoliot ovat yleisiä akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) sekä lymfooman sairastaneilla lapsilla. Hoidon loppumisen jälkeen tehdyssä magneettitutkimuksessa 24 prosentilla ALL:n sairastaneista todettiin luukuolioita, joiden riskitekijöitä olivat yli 10 vuoden ikä diagnoosihetkellä, ylipaino, pitkä yhtäjaksoinen kortisonihoito sekä naissukupuoli. Lapsuusiällä kiinteän kasvaimen sairastaneilla luukuolioita ei todettu.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin lisäksi rekisteripohjaisella aineistolla lonkan tai polven tekonivelen laittoa vaativan vaikean luukuolion ilmaantuvuutta ja riskitekijöitä alle 30-vuotiaana syövän sairastaneilla Suomessa ja Tanskassa. Suurin riski kehittää vaikea luukuolio 20-vuoden seurannassa oli kroonisen myelooisen leukemian sairastaneilla 4,5 %, akuutin myelooisen leukemian sairastaneilla 2,1 % ja ALL:n sairastaneilla 0,4 %. Luuydinsiirto lisäsi luukuolioiden todennäköisyyttä.
Tutkimus osoitti, että luukuoliot ovat yleisiä lapsuusiällä leukemian tai lymfooman sairastaneilla. Luukuolioiden yleisyydestä huolimatta vaikean tekonivelleikkausta vaativan luukuolion esiintyminen on merkittävästi alhaisempi kuin magneettitutkimuksessa järjestelmällisesti seulotuilla havaittu luukuolioiden esiintyminen. Keskeistä lapsuusiän syövän sairastaneille on luukuolioiden varhainen tunnistaminen, jotta tilan etenemiseen voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024