Luun ja metabolisen terveyden merkkiaineet monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66259688031?pwd=cHdtUHIxQnF4dXJvRC9XdWEwdjdyQT09

Väitöksen aihe

Luun ja metabolisen terveyden merkkiaineet monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä

Väittelijä

MBBS, DGO Shilpa Lingaiah

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO-tutkimusyksikkö

Oppiaine

Naistentaudit ja synnytykset

Vastaväittäjä

Dosentti Mervi Halttunen-Nieminen, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Juha S. Tapanainen, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Luun ja metabolisen terveyden merkkiaineet monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä

Väitöskirjatyö käsitteli munasarjojen monirakkulaoireyhtymän (PCOS) vaikutuksia luun terveyteen ja suoliston läpäisevyyteen. PCOS on yleinen hormonaalinen häiriö, jota esiintyy 5–15 %:lla lisääntymisikäisistä naisista. Oireyhtymän tunnusmerkkejä ovat kuukautiskierron häiriöt, hyperandrogenismi ja monirakkulaiset munasarjat. PCOS:n perussyytä ei toistaiseksi tunneta, ja sitä pidetään monitekijöisenä häiriönä. PCOS-tutkimusten painopiste on ollut suurimmaksi osaksi oireyhtymän lisääntymis- ja metabolisissa näkökohdissa. Vain muutamissa tutkimuksissa on keskitytty luuston terveyteen, vaikka PCOS:n hormonaaliset muutokset voivat vaikuttaa luun aineenvaihduntaan ja luumassaan.

Luun vaihtuvuutta tutkittiin PCOS-naisilla analysoimalla verenkierron luumarkkereita, jotka heijastavat luumassan taustalla olevia muutoksia ja tarjoavat yksinkertaisen tavan arvioida luun vaihtuvuutta. Suoliston läpäisevyyttä arvioitiin mittaamalla läpäisevyysmarkkereita ja adipokiiniretinolia sitova proteiini-4 sekä niiden mahdollisia yhteyksiä hormonaalisiin ja metabolisiin parametreihin. Tutkimus- ja vertailuryhmä kerättiin pohjoismaisesta monikeskustutkimuksesta ja Pohjois-Suomen syntymäkohortista 1966.

Tutkimus osoitti, että alle 30-vuotiailla PCOS-naisilla oli vähentynyt luunmuodostus, jolla voi olla negatiivinen vaikutus vaikutus luuston terveyteen. Metformiini-lääkitykseen, jota käytetään yleisesti PCOS:n hoidossa, liittyi vähentynyt luunvaihto, mikä saattaisi estää luukatoa. Tulokset korostavat murtumien ilmaantuvuuteen liittyvien pitkittäistutkimusten tarpeellisuutta, koska PCOS-potilaiden pitkäaikaisesta luuston terveydestä on vain vähän tietoja. Suoliston läpäisevyysmarkkerien mittaaminen ei osoittanut selkeitä muutoksia suoliston läpäisevyydessä PCOS-naisilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024