Magnetotelluurisen menetelmän kehitys ja soveltaminen maankuoren tutkimuksessa Lapin keskiosissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61632747815

Väitöksen aihe

Magnetotelluurisen menetelmän kehitys ja soveltaminen maankuoren tutkimuksessa Lapin keskiosissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Uula Autio

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kaivannaisalan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Geofysiikka

Vastaväittäjä

Professori Martyn Unsworth, Albertan yliopisto

Kustos

Professori Elena Kozlovskaya, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Magnetotelluurisen menetelmän kehitys ja soveltaminen maankuoren tutkimuksessa Lapin keskiosissa

Väitöstyössä on sovellettu geofysikaalista, magnetotelluurista tutkimusmenetelmää maankuoren tutkimukseen Lapin keskiosissa ja menetelmällä saatavien mittaustulosten analyysiä on kehitetty. Magnetotelluurisella menetelmällä saadaan tietoa kallioperän sähkönjohtavuudesta useiden kymmenien kilometrien syvyydestä ja siten vihjeitä sen geologisesta rakenteesta ja kehitysvaiheista. Lapissa suoritettiin vuonna 2014 magnetotelluurisia mittauksia 79 luotauspisteellä. Mittaustulosten perusteella luotu kallioperän kolmiulotteinen sähkönjohtavuusmalli sisältää useita anomaalisia rakenteita, joiden voidaan tulkita edustavan syvällä maankuoressa olevia, grafiittia sisältäviä sedimenttikiviä tai hiertovyöhykkeitä.

Osa mittaustuloksista sisältää erityislaatuisia, monimutkaisia piirteitä, joita on harvoin käsitelty alan kirjallisuudessa. Tällaisten mittaustulosten ymmärrystä on pyritty parantamaan matemaattisen analyysin ja numeerisen mallinnuksen avulla.

Väitöstutkimuksessa saatua tietoa Lapin kallioperästä voidaan hyödyntää alueen mineraalipotentiaalin arvioinnissa, ja lisäksi tutkimuksessa tehty menetelmäkehitys on merkittävää, sillä magnetotelluurisia tutkimuksia voidaan soveltaa mineraalien ja geotermisen energian etsintään.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024