Malariaa aiheuttavan Plasmodium falciparumin aktiini 1 ja profiliinin rakenteelliset ja toiminnalliset tutkimukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Malariaa aiheuttavan Plasmodium falciparumin aktiini 1 ja profiliinin rakenteelliset ja toiminnalliset tutkimukset

Väittelijä

Master of Science Bhargav Saligram

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, biokemia

Oppiaine

Rakennebiologia

Vastaväittäjä

Professori Anthony Holder, MRC National Institute for Medical Research, Lontoo

Kustos

Dosentti Inari Kursula, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Malarialoisen aktiini- ja profiliiniproteiinien rakennetutkimus

Malariaan sairastuu vuosittain satoja miljoonia ihmisiä ja kuolee vähintään 660 000. Valtaosa uhreista on alle viisivuotiaita lapsia kaikkein köyhimmistä maista. Aiheuttamansa mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi malaria on merkittävä jarru äärimmäisestä köyhyydestä kärsivien maiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Täten olisi äärimmäisen tärkeää panostaa lääke- ja rokotetutkimukseen, joiden avulla malaria voitaisiin hävittää maailmankartalta.

Malarian vaarallisinta muotoa aiheuttaa loinen, Plasmodium falciparum, joka siirtyy ihmiseen sääsken piston välityksellä. Elinkiertonsa aikana loinen siirtyy kahden eri isäntäeliön (sääski ja ihminen) ja lukuisten eri solutyyppien välillä muuttaen myös itse muotoaan. Useille näistä vaiheista on tyypillistä nopea ja sulava liukuminen, jota loinen käyttää sekä kudosten läpi tunkeutumiseen että isäntäsoluun pääsemiseen. Malarialoisen oma aktiini-myosiinimoottori ja sen lukuisat säätelyproteiinit ovat tärkeitä tälle liikkumismuodolle. Profiliini on yksi tärkeimmistä aktiinin säätelytekijöistä ja välttämätön malarialoisen selviytymiselle.

Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu Plasmodium falciparum -loisen aktiinin ja profiliinin rakennetta ja yhteistoimintaa. Työn tulokset osoittavat, että nämä elintärkeät proteiinit poikkeavat huomattavasti ihmisen vastaavista proteiineista, mikä tekee niistä lupaavia kohteita lääketutkimukselle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024