Malarialoisen aktiinien rakenteen ja toiminnan välisten suhteiden havainnollistaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Aapistie 7A, luentosali F101

Väitöksen aihe

Malarialoisen aktiinien rakenteen ja toiminnan välisten suhteiden havainnollistaminen

Väittelijä

Filosofian maisteri Esa-Pekka Kumpula

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Loiseläinten motiliteetin molekulaariset mekanismit

Oppiaine

Rakennebiologia, biokemia

Vastaväittäjä

Professori Yuichiro Maéda, Nagoyan yliopisto, Japani

Kustos

Professori Inari Kursula, Oulun yliopisto, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta sekä Bergenin yliopisto, Biolääketieteen laitos

Lisää tapahtuma kalenteriin

Malarialoisen aktiiniproteiinin rakenne

Väitöstyössä selvitettiin malarialoisen aktiinisäikeiden pituuden määrittävä mekanismi atomitason rakenteellista tietoa hyväksikäyttäen. Toistaiseksi korkean resoluution rakennetietoa malarialoisen liikkumisen mahdollistavasta järjestelmästä, johon aktiini kuuluu, on vähän. Tämä järjestelmä on loiselle elintärkeä ja sen atomitason rakenteellinen ymmärtäminen avaa uusia mahdollisuuksia lääkekehitykselle.

Aktiini on säikeitä muodostava rakenteellinen proteiini, joka löytyy kaikista eläimistä, kasveista ja sienistä. Sillä on myös keskeinen rooli monissa ihmisen sisäisissä prosesseissa, kuten lihasten supistumisessa tai solunjakautumisessa. Ihmisen ja muiden nisäkkäiden aktiineja on tutkittu paljon ja lajienväliset erot ovat minimaalisia. Erot malarialoisen aktiiniin nähden ovat kuitenkin verrattaen suuria, joten osaa nisäkäsaktiinista peräisin olevaa tietoa ei voida suoraan soveltaa malarialoiseen. Toisaalta merkittävät erot mahdollistavat lääkeaineiden täsmäsuunnittelun loisen aktiinia vastaan. Tässä työssä kerättiin merkittävä määrä rakenteellista tietoa malarialoisen aktiinista ja tätä tietoa hyväksikäyttäen voitiin esittää atomitason malli, joka selittää malarialoisen poikkeuksellisen lyhyet aktiinisäikeet.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024