Malarialoisen ja sen vektorin aktiinin depolymerisaatiotekijöiden rakenne ja toiminta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Luentosali F101 (Aapistie 7)

Väitöksen aihe

Malarialoisen ja sen vektorin aktiinin depolymerisaatiotekijöiden rakenne ja toiminta

Väittelijä

Filosofian maisteri, luonnontieteellinen ala Devaki Lasiwa

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Proteiinitiede ja rakennebiologia

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

apulaisprofessori Beáta Bugyi, University of Pécs

Kustos

Professori Inari Kursula , Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Malarialoisen ja sen vektorin aktiinia depolymerisoivien tekijöiden tutkimus

Aktiinia depolymerisoivat tekijät (ADF:t) ovat tärkeitä aktiinin säätelyproteiineja. Tässä työssä käytettiin erilaisia biokemiallisia ja rakennebiologisia menetelmiä malarialoisen ja sen vektorin, Anopheles-hyttysen, ADF:ien keskeisten ominaisuuksien määrittämiseen. Työn tulokset osoittavat, että malarialoisen ADF:t sitoutuvat solukalvon fosfoinositideihin. ADF:t sitoutuvat fosfoinositideihin pienen, positiivisesti varautuneen pinnan välityksellä, ja sitoutumista säädellään fosforylaatiolla. Malarialoisen ADF:t sitoutuvat myös loisen aktiiniin pH-riippuvaisella tavalla. Työssä esitetään myös hyttysten ADF:än kolmiulotteinen rakenne, joka eroaa loisten ADF:istä. Hyttysen ADF on sitoutuu aktiiniin hyvin tiukasti.
Viimeksi päivitetty: 31.7.2023