Matkailuelinkeinon sopeutuminen ilmastonmuutokseen Botswanassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lecture Hall HU106

Väitöksen aihe

Matkailuelinkeinon sopeutuminen ilmastonmuutokseen Botswanassa

Väittelijä

Master of Science Wame Lucretia Hambira

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Maantiede

Vastaväittäjä

Professori Gustav Visser , Stellenbosch University

Toinen vastaväittäjä

Professori Gijsbert Hoogendoorn, University of Johannesburg

Kustos

Professori Jarkko Saarinen, Maantieteen tutkimusyksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Matkailuelinkeinon sopeutuminen ilmastonmuutokseen Botswanassa

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset matkailutalouteen ovat kansainvälisesti kasvavan mielenkiinnon kohteena. Matkailu on monilla alueilla suuri ja kasvava taloudenala, ja matkailun kasvua ohjaavan hallinnon, päätöksenteon ja elinkeinon tulisi tietää, ymmärtää ja parhaimmillaan ennakoida ilmastonmuutokset vaikutukset ja miten niihin olisi mahdollista sopeutua nyt ja tulevaisuudessa.

Tässä suhteessa matkailuyritysten ja matkailun kehitystä ohjaavien tahojen tietotaso ja käsitykset ilmastonmuutoksen luonteesta, vaikutuksista ja mahdollisista sopeutumiskeinoista ovat avainasemassa.

Wame Hambiran väitöstutkimus on osa Oulun yliopistossa tehtävää matkailun ja ympäristön muutoksen suhdetta tarkastelevaa laajaa tutkimuskokonaisuutta. Väitöskirjassa tutkitaan matkailuyritysten käsityksiä ja tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta Botswanassa.

Eteläisen Afrikan sisäosat ovat luonnostaan kuivuudesta kärsiviä alueita, ja tuleva muutos voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia lisävaikutuksia alueen luonnolle, eläinlajistolle ja siten vahvasti luonnon vetovoimaisuuteen perustuvalle Botswanan matkailutaloudelle. Tutkimus tarkastelee matkailun ja ilmastonmuutokset suhdetta ja vaikutuksia kahdella erilaisella alueella Botswanassa: Okavangojoen Deltan alueella ja Kalaharin autiomaassa. Huolimatta kohdealueiden luonnonympäristön ja matkailutoimintojen eroista niitä yhdistää se, että matkailuyrittäjät ovat hyvin tietoisia muutoksista, mutta he toimivat korkeintaan reaktiivisesti suhteessa ympäristönmuutokseen. Ennakoivaa toimintaa ei esiinny yrityksissä, eivätkä matkailua ohjaavat virkamiehet ohjaa yritysten toimintaa ja investointeja siihen suuntaan.

Väitöstutkimus nostaakin esiin neljä keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat vaikuttavat siihen, millaisena matkailuyrittäjät ja virkamiehet näkevät ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen. . Nämä ovat matkailun luonne yrityksissä ja alueella, tietotaso muutoksesta, muutoksen hypoteettisuus ja epävarmuustekijät sekä yritysten rajalliset resurssit sopeutua.

Ilmastonmuutos nähdään todellisena mutta pohjimmiltaan tulevaisuuden ongelmana, ja muutoksen vaikutusten epävarmuudesta johtuen yritykset ja virkamiehet pidättäytyvät toisteiseksi sopeutumiseen tai muutosten hillintään tähtäävistä toimista. Keskeisenä ratkaisuna ongelmaan nähdään paitsi yleisen tietotason parantaminen koskien ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia, myös lisäresurssien kohdistaminen sopeutumiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024