Matriksin metalloproteinaasi-8:n vaikutuksia välittävät säätelymekanismit suun kudosvaurioiden paranemisessa sekä kielisyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, fysiologian luentosali F101

Väitöksen aihe

Matriksin metalloproteinaasi-8:n vaikutuksia välittävät säätelymekanismit suun kudosvaurioiden paranemisessa sekä kielisyövässä

Väittelijä

Filosofian maisteri Pirjo Åström

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Kaisa Lehti, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Tuula Salo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

MMP-8-entsyymi vähentää kielisyöpäsolujen aggressiivisuutta

Kielisyövät yleistyvät maailmanlaajuisesti toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Kieleen ilmaantunut syöpäkasvain on usein aggressiivinen ja lähes puolet potilaista menehtyy tautiin. Väitöstutkimuksessa havaittiin sidekudosta (kuten säikeistä kollageenia) muokkaavan entsyymin, matriksin metalloproteinaasi-8:n (MMP-8, kollagenaasi-2), toimivan suojaavana molekyylinä kielen syövässä. Potilaat, joiden kasvaimessa ei havaittu MMP-8:aa, menehtyivät tautiin huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä. MMP-8 näyttäisi olevan lupaava merkkimolekyyli ennustettaessa taudin käyttäytymistä.

Kuten syövän kehittyessä, myös haavan parantuessa solut jakaantuvat ja liikkuvat voimakkaasti. Solujen toimintoja säätelevät monenlaiset tulehdus- ja kasvutekijät sekä entsyymit, kuten MMP-8. Väitöstutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa MMP-8:n merkitystä ja solutason toimintamekanismeja kielisyövässä sekä erilaisten kudostyyppien, kuten kielen, haavojen paranemisessa.

Kielisyöpäsoluviljelmissä solujen tuottama MMP-8 pystyi merkittävästi vähentämään niiden liikettä ja invaasiokykyä. Lisäksi todettiin, että MMP-8:n toiminta vaihteli kudostyypistä ja haavan sijainnista riippuen. Merkittävä havainto oli, että MMP-8 vähensi huomattavasti useiden syövän mikroympäristössä toimivien entsyymien ja kasvutekijöiden, kuten transformoivan kasvutekijä-beta1:n, tasoja. Monien näiden tutkimuksessa havaittujen MMP-8:n kohdemolekyylien tiedetään kiihdyttävän syövän etenemistä ja vaikuttavan haavan paranemisessa. Tutkimus osoitti MMP-8:lla olevan monia aiemmin tuntemattomia kudoskohtaisia funktioita, jotka on syytä huomioida kehitettäessä diagnostisia ja hoidollisia menetelmiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024