Matriksin metalloproteinaasien-2 ja -9 sekä niiden kudosinhibiittorien-1 ja -2 ennusteellinen merkitys kohdunrungon syövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 3

Väitöksen aihe

Matriksin metalloproteinaasien-2 ja -9 sekä niiden kudosinhibiittorien-1 ja -2 ennusteellinen merkitys kohdunrungon syövässä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Maria Honkavuori-Toivola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, synnytys ja naistentaudit

Oppiaine

Synnytys ja naistentaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Ralf Bützow, Helsingin yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Hannu Martikainen, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Matriksin metalloproteinaasit voivat toimia ennustetekijöinä kohdunrungon syövässä

Väitöstyössä tutkittiin matriksin metalloproteinaasien (MMP-2 ja MMP-9) sekä niiden kudosinhibiittoreiden (TIMP-1 ja TIMP-2) ennusteellista merkitystä kohdunrungon syövässä 266 potilaan aineistossa. Kyseisiä merkkiaineita määritettiin sekä kasvainkudoksesta immunohistokemiallisesti että verenkierrosta ELISA-menetelmällä. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kasvainkudoksessa esiintyvät MMP-2 ja TIMP-2 proteiinit kuten myös seerumin TIMP-1 pitoisuus voivat ennustaa kohdunrungon syövän kliinistä käyttäytymistä.

Kohdunrungon syöpä on yleisin naisten lisääntymisjärjestelmän syöpä teollistuneissa maissa. Suomessa tautiin sairastuu vuosittain noin 800 naista. Kohdunrungon syövän ennuste on keskimäärin varsin hyvä, mutta tautia sairastavien joukkoon mahtuu merkittävä määrä potilaita, joiden taudinkuva on aggressiivinen ja ennuste huono. Toisaalta osa potilaista saa taudin ennusteeseen nähden turhan raskaita liitännäishoitoja. Uusien ennustetekijöiden löytäminen olisi tärkeää, jotta hoito kyettäisiin räätälöimään yksilöllisemmin vastaamaan taudinkuvaa.

Soluväliaineen kontrolloitu hajotus on tärkeää monissa normaaleissa fysiologisissa tapahtumissa. Toisaalta väliaineen ylenmääräinen hajotus voi johtaa patologiseen kudostuhoon. Matriksin metalloproteinaasit ovat ryhmä soluväliainetta pilkkovia entsyymejä, joilla on tärkeä rooli syövän kehittymisessä ja etenemisessä. Useissa muissa syöpätyypeissä niiden ilmentymisen on osoitettu liittyvän syövän ennusteeseen. Kohdunrungon syövän osalta niiden ennusteellinen merkitys on pitkälti selvittämättä.

Tutkimuksessa havaittiin MMP-2:n sekä TIMP-2:n ilmentymisen liittyvän kohdunrungon syövän ennusteeseen kasvainkudoksesta määritettynä. Syöpäkudoksen runsas MMP-2 proteiinin ilmentyminen liittyi epäsuotuisaan ennusteeseen, kun taas voimakas TIMP-2 proteiinin ilmentyminen oli hyvän ennusteen merkki. Lisäksi voimakkaan MMP-2 ja heikon TIMP-2 ilmentymisen yhdistelmään havaittiin liittyvän suurempi syövästä johtuva kuolleisuus. TIMP-1 puolestaan vaikuttaa lupaavimmalta ennustetekijältä verenkierrosta määritettynä. Seerumin korkea TIMP-1 pitoisuus oli merkittävä huonontuneen ennusteen merkki.

Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä erilaisista biologisista riskiryhmistä kohdunrungon syöpään sairastuneiden joukossa. Kasvainten biologisten piirteiden analysointi ja hyödyntäminen liitännäishoitojen laajuuden sekä seurannan suunnittelussa on tärkeä tutkimusaihe tulevaisuudessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024