Matrisomigeenien merkitys 32 kasvaimessa, erityisesti soluväliaineen merkitys akuutissa myelooisessa leukemiassa ja kollageeni XVIII:sta rooli normaalissa ja leukeemisessa hematopoieesissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F101 (Aapistie 7A). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61622711187?pwd=bFNKcWdYT201ZmlyWGUyay9Kd3ZUdz09

Väitöksen aihe

Matrisomigeenien merkitys 32 kasvaimessa, erityisesti soluväliaineen merkitys akuutissa myelooisessa leukemiassa ja kollageeni XVIII:sta rooli normaalissa ja leukeemisessa hematopoieesissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Juho Lakkala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Soluväliaine-hypoksia tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Sanna Pasonen-Seppänen, Biolääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Valerio Izzi, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Soluväliainegeenien merkitys erilaisissa kasvaimissa, erityisesti akuutissa myelooisessa leukemiassa

Kudoksen mikroympäristö, joka koostuu soluista, liukoisista tekijöistä ja soluväliaineesta, vaikuttaa monin tavoin kasvainten syntyyn ja kehitykseen. Kasvain muokkaa aktiivisesti soluväliainetta ja siihen kytkeytyneitä molekyylejä. Soluväliainekoostumusta kutsutaan yleisellä tasolla matrisomiksi. Matrisomi pyrkii havainnollistamaan tietyn kudoksen soluväliainekomponenttien kokoonpanon.

Ymmärrys soluväliaineen muokkauksista ja tehtävistä erilaisissa kasvaimissa lisääntyy jatkuvasti, mutta se on usein kuitenkin vähäistä ja hajanaista. Pyrimme tutkimuksessamme yhdenmukaistamaan tietoa soluväliaineen rakenteesta ja käyttäytymisestä erilaisissa kasvaimissa, erityisesti akuutissa myelooisessa leukemiassa (AML).

Mallinnamme tutkimuksessamme bioinformatiikan keinoin tietoa potilasaineistoista. Olemme osoittaneet useille kasvaimille ominaisen soliväliainekokoonpanon. AML:n kohdalla havaitsimme tietyn soluväliaineen koostumuksen olevan myös vahvasti yhteydessä AML:aa sairastavien potilaiden ennusteeseen.

Yksi AML:n soluväliainekokoonpanon molekyyleistä on kollageeni XVIII, joka esiintyy useimmissa kudoksissa. Tutkimuksemme osoittavat, että kollageeni XVIII:n ilmentyminen on vähentynyt AML-potilasaineistoissa. Hiirimallia hyödyntäen olemme osoittaneet myös kollageeni XVIII:n olevan tärkeä luuytimen homeostaasin ylläpidossa vaikuttaen verisolulinjoihin, luuytimen verisuoniverkostoon ja tiettyihin luuytimen ulkopuolisiin elimiin.

Yhdenmukainen tieto erilaisten kasvainten soluväliainekoostumuksesta ja niiden säätelystä lisää ymmärrystä kasvainten synnystä ja etenemisestä mahdollisesti luoden uusia diagnostisia ja terapeuttisia työkaluja syöpää vastaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024