Menetelmä mikroaaltoalueen dielektristen Li₂MoO₄-keraamien valmistukseen huoneenlämmössä ja niiden soveltuvuus antenneihin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Menetelmä mikroaaltoalueen dielektristen Li₂MoO₄-keraamien valmistukseen huoneenlämmössä ja niiden soveltuvuus antenneihin

Väittelijä

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Hanna Kähäri

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Elektroniikan materiaalit ja komponentit

Vastaväittäjä

Professori Robert Freer, University of Manchester, UK

Toinen vastaväittäjä

Professori Maarit Karppinen, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Heli Jantunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Keraamien kivikautinen valmistustapa päivitettiin nykymateriaaleille sopivaksi

Väitöskirjassa esitetään menetelmä, jolla tähän asti erittäin korkeita lämpötiloja vaatineiden keraamikomponenttien valmistus onnistuu jopa huoneenlämmössä.

Kannettavissa älylaitteissa tarvitaan materiaaleja, joiden avulla halutut toiminnot saadaan pakattua mahdollisimman pieneen tilaan. Yksi tämän kehityksen mahdollistava materiaaliryhmä on sähkökeraamit. Kuten muutkin keraamit, sähkökeraamit vaativat erittäin korkean valmistuslämpötilan. Tämän vuoksi niihin on ollut mahdotonta yhdistää lämpöherkkiä nykymateriaaleja, kuten elektroniikalle elintärkeitä puolijohteita ja polymeerejä. Korkean lämpötilan käyttö on ollut välttämätöntä, jotta kappaleesta saataisiin tarpeeksi tiivis.

Väitöskirjassa esitetyssä valmistusmenetelmässä keraamikappaleen tiivistyminen tapahtuu korkean lämpötilan sijaan liuosfaasin ja paineen avulla. Menetelmällä voidaan valmistaa myös komposiittimateriaaleja, joiden sähköisiä ominaisuuksia on helppo muokata sovelluskohtaisesti. Lisäksi valmistuslämpötilaa voidaan säätää muiden komponentissa käytettävien materiaalien mukaan. Menetelmän toimivuutta on esitelty käyttämällä sitä antennin valmistuksessa. Menetelmä on herättänyt kiinnostusta myös maailmalla, jossa periaatetta on sovellettu useille erilaisille sähkökeraameille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024