Metabolinen oireyhtymä ja parodontaali-infektio – tuloksia Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966-tutkimuksesta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Luentosali F101 (Aapistie 7)

Väitöksen aihe

Metabolinen oireyhtymä ja parodontaali-infektio – tuloksia Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966-tutkimuksesta

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Paula Tegelberg

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Hellevi Ruokonen, Pää- ja kaulakeskus, Suu- ja leukasairauksien linja, HUS.

Kustos

Professori Pekka Ylöstalo, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto.

Lisää tapahtuma kalenteriin

Metabolisen oireyhtymän yhteys hampaiden kiinnityskudossairauteen Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966-tutkimuksessa

Väitöskirjatyössä havaittiin pitkäaikaisen metabolisen oireyhtymän, lihavuuden ja koholla olevien verensokeriarvojen olevan yhteydessä hampaiden kiinnityskudossairauteen eli parodontiittiin. Tutkimus perustui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966-tutkimuksen 31- ja 46-vuotisseurannan tietoihin. Kliiniset ja radiologiset tiedot hampaiden kiinnityskudoksista kerättiin 46-vuotisseurantajaksosta. Metaboliset tiedot, lihavuuteen ja hyperglykemiaan liittyvät tiedot sekä sosioekonomiset ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät tiedot kerättiin 31- ja 46-vuotisseurannoista. Lisäksi taustatekijöiden keräyksessä käytettiin apuna rekisteritietoja.


Tutkimustulokset osoittivat pitkäaikaisen (≥ 15 vuotta) metabolisen oireyhtymän olevan yhteydessä parodontiitin merkkeihin; syventyneisiin ientaskuihin ja alveoliluukatoon. Pitkäaikainen lihavuus, painon nousu ja erityisesti keskivartalolihavuus olivat yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin sekä vuotaviin syventyneisiin ientaskuihin. Lisäksi painon nousun havaittiin olevan yhteydessä alveoliluukatoon miehillä. Sokeritasapainon heikentymisen löydettiin olevan yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin ja alveoliluukatoon. Uutena löydöksenä jo hieman koholla olevien paastoglukoosiarvojen, jotka silti olivat alle prediabeteksen raja-arvon, havaittiin olevan yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin. Tämän vuoksi hyperglykemian taso, ennemmin kuin diabetes itsessään, tulisi huomioida tulevissa tutkimuksissa sekä hoidettaessa parodontiittia sairastavia potilaita. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat sitä näkemystä, että pitkäaikainen metabolinen oireyhtymä, lihavuus ja hyperglykemia ovat merkittäviä riskitekijöitä parodontaalisairauksien syntymiselle.
Viimeksi päivitetty: 31.5.2023