Metabolinen tila säätelee D-vitamiinin aineenvaihduntaa hiiressä ja ihmisessä. D-vitamiinin bioaktivaatiota estävien ja puutosta aiheuttavien molekyylimekanismien osoittaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64412524701

Väitöksen aihe

Metabolinen tila säätelee D-vitamiinin aineenvaihduntaa hiiressä ja ihmisessä. D-vitamiinin bioaktivaatiota estävien ja puutosta aiheuttavien molekyylimekanismien osoittaminen

Väittelijä

Filosofian maisteri Mahmoud Sobhy Elkhwanky

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen tutkimusyksikkö, Farmakologia ja toksikologia

Oppiaine

Farmakologia ja toksikologia

Vastaväittäjä

Associate professor Enikö Kallay, Medical University of Vienna

Kustos

Farmakologian professori Jukka Hakkola, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen tutkimusyksikkö, Farmakologia ja toksikologia

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusi molekyylimekanismi selittää diabeetikoilla ja ylipainoisilla yleistä D-vitamiinin puutosta

Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan diabetes ja liikalihavuus vaikeuttavat elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiinia, josta voi seurata D-vitamiinin puutos. Tutkimuksen tulokset selittävät diabeetikoilla ja ylipainoisilla yleisen D-vitamiinin puutoksen syitä.

D-vitamiini on elimistölle monella tavalla välttämätön ja D-vitamiinin puute on yhdistetty moniin kroonisiin sairauksiin, kuten diabetes, luustosairaudet, infektiot, syöpä ja kardiovaskulaariset sairaudet. Epidemiologiset tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet, että diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuudet ovat usein matalia, minkä vuoksi alhaisen D-vitamiinipitoisuuden on epäilty altistavan diabeteksen kehittymiselle. Syitä diabeetikoiden veren alhaiseen D-vitamiinipitoisuuteen ei ole kuitenkaan tiedetty ja aiheesta on ollut kirjallisuudessa ristiriitaista tietoa.

Mahmoud Sobhy Elkhwankyn väitöstutkimus löysi aiemmin tuntemattoman molekyylimekanismin, joka säätelee D-vitamiinin bioaktivaatiota elimistössä. Terveillä ihmisillä ihossa muodostuva ja ravinnosta saatava D-vitamiini muuttuu maksassa kalsidioliksi (25-OH-D-vitamiini), jota pidetään D-vitamiinin varastomuotona. Nykykäsityksen mukaan kalsidiolin pitoisuus kuvastaa D-vitamiinin saantia ja pitoisuutta elimistössä. Elimistön D-vitamiinitasoa mitattaessa mitataankin juuri kalsidiolipitoisuutta.

Mahmoud Sobhy Elkhwankyn väitöskirja osoitti, että diabeteksessa ja liikalihavuudessa aktivoituvan mekanismin seurauksena D-vitamiinin muuttuminen kalsidioliksi estyi. Diabetespotilailla kalsidiolin muodostumisen estyminen voi olla pitkäkestoista, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen. Diabeetikot ja ylipainoiset voivat siten huonommin hyödyntää ihossa syntyvää ja ravinnosta tai ravintolisistä saatavaa D-vitamiinia.

Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä olivat: 1. Tutkimus löysi uuden molekulaarisen mekanismin, joka selittää diabeetikoilla ja ylipainoisilla yleistä D-vitamiinin puutosta 2. Tutkimus osoitti, että liikalihavuus ihmisellä heikentää D-vitamiinin bioaktivaatiota rasvakudoksessa ja lihavuusleikkausta seuraava painonlasku parantaa tilannetta. 3. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että matala D-vitamiinipitoisuus on todennäköisemmin diabeteksen seuraus kuin syy.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024