Metalloproteinaasi 8 syövän merkkiaineena ja toimijana

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Markku Larmas-sali (H1091) Dentopoliksessa (Aapistie 3)

Väitöksen aihe

Metalloproteinaasi 8 syövän merkkiaineena ja toimijana

Väittelijä

Filosofian maisteri Krista Juurikka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Syöpäbiologia

Vastaväittäjä

Dosentti Hannu Koistinen, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Pirjo Åström, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Monipuolisten tutkimusvälineiden käyttö auttoi selvittämään MMP8:n roolia syövissä

Erilaisia tutkimusvälineitä hyödyntämällä lisäsimme ymmärrystä MMP8:n monimuotoisesta roolista eri syövissä, käytettävyydestä syövän merkkiaineena ja selvitimme MMP8:n syövältä suojaavia vaikutuksia kielisyövässä molekyylitasolla.

Syöpä on merkittävien terveyshaittojen sairaus: vuosittain noin 10 miljoonaa ihmistä kuolee syöpään maailmassa. Syöpätutkimus on paljastanut eri syöpätyyppien, potilaiden ja jopa potilaan tai yksittäisen kasvaimen sisällä olevan monimuotoisuuden. Syövän monimuotoisen biologian ymmärtäminen on avaintekijä kehitettäessä biomarkkereita sen havaitsemiseksi ja uusien lääkekohteiden löytämiseksi.

Matriksinmetalloproteinaasit (MMPt) ovat entsyymejä, jotka prosessoivat muita molekyylejä pilkkomalla niitä. MMP:den vaikutukset riippuvat pilkkomiskohteesta, mutta meiltä puuttuu hyvä yleiskuva niiden kohdemolekyyleistä ja siten niiden vaikutuksista erilaisissa terveissä kudoksissa tai tautitiloissa. Tässä tutkimuksessa keskityimme yhteen MMP-proteiiniperheen jäsenistä, matriksinmetalloproteinaasi 8:aan (MMP8), ja sen rooliin syövässä, erityisesti kielisyövässä. Osoitimme, että MMP8:n korkea ilmentyminen kielisyöpäsoluissa vähensi niiden liikkuvuutta ja lisäsi kielisyöpäsolujen välistä kiinnittymistä toisiinsa. Uusia proteomiikan menetelmiä käyttämällä löysimme 36 uutta mahdollista MMP8:n pilkkomiskohdetta kielisyövässä. Keskityimme yhteen niistä, solujen välistä kiinnittymistä estävään FXYD5-proteiiniin, ja osoitimme, että sen pilkkominen MMP8:n toimesta voi selittää MMP8:n syövältä suojaavat vaikutukset kielisyövässä.

Uusien työkalujen hyödyntäminen auttaa parantamaan syöpätutkimuksen tehokkuutta ja perusteellisuutta. Suorittamamme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella näyttää siltä, että MMP8:n vaikutus syövän käyttäytymiseen ja MMP8:n käytettävyys syövän merkkiaineena riippuu syöpätyypistä. Hyödyntämällä Biopankki Borealikseen talletettuja verinäytteitä osoitimme, että logistiikan ja käsittelyn viiveet johtavat verinäytteen hajoamiseen ja muutoksiin niiden MMP8-tasoissa, mikä korostaa hyvin dokumentoidun näytekäsittelyn tärkeyttä.
Viimeksi päivitetty: 12.9.2023