Metformiini ja statiinit munasarja- ja rintasyövässä tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Metformiini ja statiinit munasarja- ja rintasyövässä tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Elina Urpilainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, PEDEGO

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Minna Tanner, Tampereen yliopistollinen sairaala/Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Ulla Puistola, Oulun yliopistollinen sairaala/Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Statiinien käyttö on yhteydessä matalampaan munasarja- ja rintasyöpäkuolleisuuteen tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että diabetes- ja kolesterolilääkkeen valinnalla on vaikutuksia niin syöpäriskiin kuin -ennusteeseen tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla.

Kolesterolin alentamiseen tarkoitettujen statiinien käyttäjillä todettiin parempi ennuste niin munasarja- kuin rintasyövässä tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla. Diabeteslääkkeenä käytettävällä metformiinillä ei ollut yhteyttä munasarjasyöpäpotilaiden ennusteeseen, mutta rintasyöpää sairastavilla naisilla metformiini näytti alentavan muusta kuin itse syövästä johtuvaa kuolleisuutta. Metformiinin ja statiinien käytöllä ei todettu olevan yhteyttä munasarja- tai rintasyöpään sairastumisen riskiin. Insuliinin käytöllä oli sen sijaan yhteys korkeampaan rintasyöpäriskiin.

Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä ja uusia tapauksia todetaan vuosittain lähes 5000. Munasarjasyöpiä todetaan noin 500 vuosittain, mutta sen ennuste rintasyöpään verrattuna on selvästi huonompi. Vain alle puolet munasarjasyöpään sairastuneista naisista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista.

Lähdeaineistona väitöstutkimuksessa käytettiin kansallista diabetes-tietokantaa, joka sisältää tietoja yli 200 000:sta tyypin 2 diabetesta sairastavasta naisesta. Tutkimuksessa kansallisen diabetes-tietokannan tiedot yhdistettiin Suomen Syöpärekisterin tietoihin.

Aikaisemmissa solututkimuksissa on todettu sekä munasarja- että rintasyövän suhteen edullisia vaikutuksia niin metformiinilla kuin statiineillakin. Näiden solutöiden perusteella molemmat lääkkeet hillitsisivät syöpäsolujen kasvua ja herkistäisivät niitä solunsalpaajahoitojen vaikutuksille.

Käynnissä olevien kliinisten lääketutkimuksien tulokset antavat tulevaisuudessa lisätietoa siitä, parantaako metformiinin ja statiinien käyttö syöpien ennustetta, kun niitä käytetään osana syövän lääkehoitoa myös muille kuin tyypin 2 diabetesta sairastaville naisille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024