Metsämaan hydrologiset tutkimukset alavien savimaiden vesien hallinnassa Indonesian Palembangissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Riau, Indonesia

Väitöksen aihe

Metsämaan hydrologiset tutkimukset alavien savimaiden vesien hallinnassa Indonesian Palembangissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Dwinata Aprialdi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka

Oppiaine

hydrologia, metsätalous, savimaat, trooppinen vyöhyke, tulva-alue

Vastaväittäjä

Professori Budi Indra Setiawan, IPB yliopisto

Kustos

Professori Bjorn Klove, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tämän väitöskirjan yleistavoitteena oli parantaa vesien hallintaa merellisillä alangoilla

Alavat alueet Indonesiassa ovat haastavia metsätaloudelle rannkion tulvariskien ja savimaiden alhaisen maaperän pH:n vuoksi. Vuoden 2017 alussa OKI sellu- ja paperitehdas Oy käynnisti tuotantonsa Palembangin alueella Sumatralla (Indonesia). Metsätalouteen varattu alue ei tule riittämään, jos maan ja metsän tuotanto heikkenee havaittujen kuivatus ja puunkasvatuksen liittyvien ongelmien vuoksi, jotka liittyvät maanpinnan laskuun, toistuviin tulviin ja maaperän happamuuteen. Vastatakseen puun kysyntään Palembangin alueella sijaitseva Sinar Mas Forestry Ltd on käynnistänyt tutkimuksen vesi- ja maankäytön parantamiseksi metsän pitkän aikavälin tuottavuuden ylläpitämiseksi. Tähän liittyen, tämän väitöskirja tavoitteena oli Palembangin alavien savialueiden hydrologian ja vesitalouden tutkiminen. Ensimmäisessä osa-tutkimuksessa tutkittiin Eucalyptus pellitan veden tarvetta kasvatuksen alkuvaiheessa. Toisessa osatutkimuksessa selvitettiin tulvivan rannikkojoen vaikutusta ojitettujen savimaiden hydrologiaan ja kuivatukseen. Tutkimus osoitti, että joen puhdistaminen kasvillisuudesta lisäsi virtausta ja virtausnopeutta paikoin viisinkertaisesti ja vedenpintaa noin 40%. Kolmannessa tutkimuksessa tarkasteltiin Eukalyptus pellita-puun kasvua kenttämittakaavassa erilaisilla kuivatusolosuhteilla (kuivavara). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että paras puun kasvu 12 kuukauteen asti saavutettiin on pohjaveden tasoilla 40–80 cm, jolloin kuolleisuus oli noin 10 %. Pohjaveden tasoilla 0–40 cm, tulvakuolleisuus oli 50 % noin 2 kuukauden ikäisillä puilla. Matalalla pohjaveden tasoilla (0–40 cm) puiden juurisyvyys oli vain 22 cm. Väitöstyö tuo käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja metsätalouteen huomioiden paikallisen puun tuotannon ja lähialueen yhdyskunnat. Tässä esitettyä viitekehystä voidaan käyttää myös laajemmin edistämään metsän kasvua vastaavissa olosuhteissa.
Viimeksi päivitetty: 9.5.2023