Mg-rikas alumiinisilikaattien synteesi ja alkalin aktivointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L6. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68982636165

Väitöksen aihe

Mg-rikas alumiinisilikaattien synteesi ja alkalin aktivointi

Väittelijä

Master of Science Harisankar Nellattukuzhi Sreenivasan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Prosessitekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Isabella Lancelloti, Modenan yliopisto ja Reggio Emilia

Kustos

Associate Professor Päivö Kinnunen, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mg-rikas alumiinisilikaattien synteesi ja alkalin aktivointi

Ilmaston lämpeneminen on vakava uhka ihmiskunnalle. Hiilidioksidipäästöjen katsotaan olevan yksi tärkeimmistä syistä ilmaston lämpenemiseen. Tämä on johtanut maailmanlaajuisiin aloitteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Uskotaan, että jopa 8 % maailman hiilidioksidipäästöistä johtuu sementtiteollisuudesta (joka tuottaa sementtiä, joka on toiseksi eniten käytetty luonnonvara). Siksi on olemassa suurempi tarve kehittää vaihtoehtoisia sementtejä, joilla on pienempi hiilijalanjälki.

Alkali-aktivoidut materiaalit (AAM) ovat vaihtoehtoisia sementtejä, joilla on pienempi hiilijalanjälki. Ne voidaan valmistaa Si- ja Al-rikkaista teollisuusjätteistä, mikä edistää kiertotaloutta. Si:n ja Al:n lisäksi esiasteissa (joita käytetään AAM:ien valmistukseen) voi joskus olla huomattava määrä Mg:tä, ja tämä johtaa siihen, että Mg vaikuttaa merkittävästi AAM:ien rakenteeseen ja ominaisuuksiin.

Verrattuna Si:hen ja Al:iin on tehty suhteellisen vähän tutkimuksia, joissa keskitytään Mg:n rooliin AAM:issä. Tämä opinnäytetyö käsittelee Mg-rikkaiden alumiinisilikaattiesiasteiden alkaliaktivaatiota päätavoitteena ymmärtää Mg:n rooli AAM:issä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024