Microwave dephosphorisation of high phosphorus iron ores of
the Aswan region, Egypt. Developing a novel process for high phosphorus iron ore
utilization

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Microwave dephosphorisation of high phosphorus iron ores of
the Aswan region, Egypt. Developing a novel process for high phosphorus iron ore
utilization

Väittelijä

Master of Science Mamdouh Omran

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, prosessitekniikka

Oppiaine

Prosessimetallurgia

Vastaväittäjä

Professori Pertti Lamberg, Luulajan teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Timo Fabritius, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Fosforipitoisen rautamalmin hyödyntäminen mikroaaltotekniikalla

Raudan ja teräksen valmistusmäärien kasvaessa on tarve jalostaa aiemmin hyödyntämättömiä rautamalmeja ja siten ennalta ehkäistä mahdollinen raaka-ainepula tulevaisuudessa. Maailmassa on runsaasti rautamalmiesiintymiä, jotka sisältävät paljon fosforia. Näitä esiintymiä käytetään suuren fosforipitoisuuden vuoksi vain rajallisesti, koska fosfori heikentää raudan valmistusprosessin kustannustehokkuutta ja tuotetun teräksen laatua. Paljon fosforia sisältävän ooliittisen rautamalmin hyödyntämiseksi on ehdotettu monia erilaisia hydro- ja pyrometallurgisia prosesseja. Näihin menetelmiin liittyy kuitenkin haittapuolia, kuten huomattava ympäristörasitus, heikko kustannustehokkuus, prosessien hitaus ja alhainen raudan talteen saanti.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia laboratorio-olosuhteissa mahdollisuutta käyttää mikroaaltokäsittelyä fosforin poistamiseen fosforipitoisesta rautamalmista.

Tutkimuksen perusteella mikroaaltokäsittely vaikuttaa olevan lupaava tapa poistaa fosforia fosforipitoisesta rautamalmista. Tutkimustulosten mukaan mikroaaltolämmitys parantaa erotustehokkuutta, fosforinpoistoa ja magneettisia ominaisuuksia sekä vähentää rautamalmin käsittelyyn kuluvaa aikaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024