Miessukuhormonieritys ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä ja terveillä naisilla - ikääntymisen ja lääkehoidon vaikutukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Miessukuhormonieritys ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä ja terveillä naisilla - ikääntymisen ja lääkehoidon vaikutukset

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Johanna Puurunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, naistentaudit ja synnytykset

Oppiaine

Naistentaudit ja synnytykset

Vastaväittäjä

Professori Antoni Duleba, University of California, San Diego, USA

Kustos

Professori Juha Tapanainen, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Miessukuhormonieritys ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät PCOS-naisilla sekä yhdistelmäehkäisyvalmisteiden ja kolesterolilääkkeen käytön aikana

Monirakkulaista munasarjaoireyhtymää (PCOS) sairastaa noin 10 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista. Tyypillisiä oireita ovat munasolujen kehittymishäiriöstä johtuva kuukautiskierron epäsäännöllisyys ja lapsettomuus sekä miessukuhormonien liikatuotannosta johtuva liiallinen karvankasvu ja akne. PCOS-naisilla esiintyy myös heikentynyttä sokerinsietoa sekä taipumus kohonneisiin kolesteroliarvoihin, ja siksi heillä on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tutkimuksessa selvitettiin ikääntymisen aikana tapahtuvia miessukuhormonierityksen muutoksia PCOS-naisilla ja verrattiin tuloksia terveisiin naisiin. Lisäksi tutkittiin PCOS:n hoitoon yleisesti käytettyjen yhdistelmäehkäisyvalmisteiden eri annostelureittien ja kolesterolilääkityksen vaikutuksia miessukuhormonitasoihin ja aineenvaihdunnallisiin muuttujiin.

PCOS-naisilla on terveisiin naisiin verrattuna lisääntynyt miessukuhormonieritys, heikentynyt sokerinsieto ja kohonnut pitkäaikainen tulehdus vaihdevuosi-iän jälkeenkin. Nämä tekijät vaikuttavat PCOS-naisten terveyteen epäedullisesti vielä siinäkin vaiheessa, kun oireyhtymän vaikutukset hedelmällisyyteen ovat merkityksettömät.

Yhdistelmäehkäisypilleri, -laastari ja -rengas, joita käytetään yleisesti ehkäisyn lisäksi säännöllistämään kuukautiskiertoa ja vähentämään aknea, heikentävät terveiden naisten sokerinsietoa ja lisäävät pitkäaikaista tulehdusta, mikä saattaa lisätä aikuistyypin diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon hoidettaessa jo muutoinkin kohonneessa sairastumisriskissä olevia naisia.

Kolesterolilääke (atorvastatiini) parantaa merkittävästi PCOS-naisten kolesteroliarvoja sekä sydän- ja verisuonitaudeille altistavaa pitkäaikaista tulehdusta, mutta samalla vaikuttaa epäedullisesti sokeriaineenvaihduntaan heikentäen naisen sokerinsietoa. Tästä syystä PCOS-naisten hoidossa kolesterolilääkkeen käytön tulisi perustua yleisesti hyväksyttyihin sydän- ja verisuonitautien riskiarvioihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024