Mikroilmeiden ymmärtäminen koneoppimisen avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

TA 105, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Mikroilmeiden ymmärtäminen koneoppimisen avulla

Väittelijä

Master of Science Yante Li

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskus

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Robert Jenssen, UiT, Tromssan yliopisto

Kustos

Akatemiaprofessori Guoying Zhao, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mikroilmeiden ymmärtäminen koneoppimisen avulla

Tunneanalyysillä on tärkeä rooli ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Kasvojen ilmeet ovat yksi tärkeimmistä tavoista ilmaista tunteita. Arjen tavallisten ilmeiden lisäksi tunteet voidaan ilmaista myös erityisellä tavalla, mikroilmeillä. Mikroilmeet ovat tahattomia kasvojen liikkeitä, jotka emotionaaliset ärsykkeet aiheuttavat. Mikroilmeet paljastavat ihmisten piileviä tunteita kovan paineen tilanteissa ja niitä voidaan käyttää eri sovelluksissa, kuten kliinisessä diagnoosissa sekä kansalliseen turvallisuuteen ja kuulusteluihin liittyvissä tilanteissa. Mikroilmeiden tunnistus on kuitenkin haastavaa alhaisen intensiteetin, lyhyen keston ja pienten datajoukkojen vuoksi.

Tämä opinnäytetyö on kattava yhteenveto mikroilmeiden tunnistuksen kannalta tärkeistä aiheista, ja se koostuu viidestä tutkimukseni vastaavasta artikkelista. Ensimmäiseksi otetaan käyttöön syväoppimiseen perustuva automaattinen mikroilmeentunnistusjärjestelmä. Toiseksi esitellään mikroilmeiden aktioyksikkö-tunnistus, jolla on tärkeä rooli kasvojen käyttäytymisen analysoinnissa. Kolmanneksi esitetään uusi mikroilmeiden tunnistus aktioyksikköjen avulla, joka vahvistaa aktioyksikköjen tuloksen mikroilmeiden tunnistukseen.

Tämän tutkimuksen tulokset voidaan luokitella kolmeen osaan:
(1) Mikroilmeiden tunnistukseen ehdotetaan perusteellista lähestymistapaa videon apeksikohdan avulla, mikä osoittaa, että syväoppiminen voi edistää mikroilmeiden tunnistusta videon apeksin ansiosta
(2) Avaamme uuden uran mikroilmeiden aktioyksikköjen tutkimukselle ja tarjoamme perustason ja uusia siirtymisoppimismenetelmiä tulevaa mikroilmeiden aktioyksikköjen tunnistusta varten
(3) Ehdotamme yhtenäistä kehystä, jolla mikroilmeitä voidaan tunnistaa aktioyksikköjen ja kontrastiivisen oppimisen avulla ja jolla voimme vahvistaa aktioyksikköjen merkityksen vahvassa mikroilmeiden tunnistuksessa.

Lopuksi teemme yhteenvedon työn tuloksista ja ehdotamme tulevaisuuden suunnitelmia mikroilmeiden tutkimuksille nykyisen työn rajoitusten perusteella.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023