MIMO-signaalien tunnistus- ja esikoodausarkkitehtuurit

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

MIMO-signaalien tunnistus- ja esikoodausarkkitehtuurit

Väittelijä

Diplomi-insinööri Shahriar Shahabuddin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka, CWC

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jarmo Takala, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Markku Juntti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Moniantenni vastaanotin- ja lähetinarkkitehtuurit

Antennien määrän kasvaessa lähettimissä ja vastaanottimissa tarvitaan tukiasemiin uusia algoritmeja ja piiriratkaisuja. Tässä työssä tutkitaan uusia algoritmeja ja piirejä tukiasemiin. Algoritmien ja piirien suorituskykyä vertaillaan muihin ratkaisuihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024