Miten luodaan asiakaskokemukseen pohjautuva erottautumisstrategia ohjelmistoyritykselle: Näkökulmana asiakkaiden arvomaailma.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Miten luodaan asiakaskokemukseen pohjautuva erottautumisstrategia ohjelmistoyritykselle: Näkökulmana asiakkaiden arvomaailma.

Väittelijä

Master of Business Administration Andrey Sirotkin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Professori Pasi Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Timo Koivumäki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Miten luodaan asiakaskokemukseen pohjautuva erottautumisstrategia ohjelmistoyritykselle

Uudet pilviympäristössä tarvittavat liiketoimintamallit vaikuttavat siihen, millaisia erottautumisstrategioita ohjelmistoyritykset kehittävät. Ohjelmistoteollisuudessa työntekijöiden luovuudella on suuri vaikutus asiakkaiden käyttökokemuksen muodostumiseen. Miten ohjelmistoyritys voi systemaattisesti tuottaa kokemukseen pohjautuvaa tarjoamaa?

Tämä tutkimus ottaa lähtökohdakseen asiakkaiden arvoihin perustuvan näkökulman kokemuspohjaisen erottautumisstrategian rakentamiseen. Asiakkaiden arvot pitävät sisällään sen, mikä on heidän mielestään hyvää tai pahaa, reilua tai epäreilua, haluttua tai ei-haluttua. Arvot voivat luoda perustan kokemuspohjaiselle erottautumisstrategialle, koska niiden avulla voidaan yhdistää yrityksen ja sen asiakkaiden näkökulmat.

Tutkielman päätulos on arvo-kokemus-pohjainen ”Values-in-Experience (ViEx)” päätöksentekokehikko, joka ohjaa päätöksentekijää kokemustarjoaman kehitysprosessin läpi.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kokemusstrategioiden kehittämisessä. Ne ovat erityisen merkityksellisiä päätöksentekijöille, jotka etsivät tapoja asiakaskokemuksen integroimiseen osaksi liiketoimintaprosesseja. Keskustelu asiakaskokemuksen järkiperäisestä ja irrationaalisesta näkökulmasta hyödyttää lukijoita, jotka etsivät inspiraatiota uusien asiakaskokemusten luomiseen. Nämä tulokset voivat myös tulevaisuudessa auttaa sekä asiakaskokemuksen tutkimusta että ohjelmistoyritysten strategiakehitystä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024