Mobiililaitteiden rooli verkkokaupassa – empiiristä todistusaineistoa Suomesta ja Nigeriasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Mobiililaitteiden rooli verkkokaupassa – empiiristä todistusaineistoa Suomesta ja Nigeriasta

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Sunday Olaleye

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinointi, johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Professori Hannu Makkonen, Vaasan yliopisto

Kustos

Professori Jari Salo, Helsingin yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tabletin käyttö verkkokaupoissa

Yhteys mobiililaitteiden ja verkkokaupan välillä on voimakas, ja mobiilikaupankäynti on suuri potentiaalinen markkina verkkokaupan sivujuonteena. Marginaali verkkokaupan ja mobiilikaupankäynnin välillä pienenee koko ajan. Mobiililaite on enemmän kuin vain kaupanteossa käytetty väline; se näyttelee keskeistä roolia verkkokaupankäynnissä ja toimii myyjien, verkkoalustojen ja verkkoasiakkaiden yhdistäjänä, ja verkkokauppojen heterogeenisyydestä on kertynyt runsaasti kokemusta.

Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista metodologiaa ja hyödynnetään survey-tutkimuksia sekä rakenneyhtälömalleja tablettitietokoneiden käyttäjien käyttäessä nimenomaan verkkopalveluja. Väitöstutkimus lisää teoreettista tietämystä aihepiiristä ja laajentaa olemassa olevaa tietämystä mobiilikaupankäynnistä ja tablettikaupankäynti-ilmiöstä. Se selittää uutta suhdetta, joka vallitsee helppokäyttöisyyden, yksityisyyden, maineen ja omiin kykyihin luottamisen sekä väliin tulevien korrelaattien luottamus ja kokemus välillä yhdistelemällä niitä sukupuoli-moderaattorimuuttujan kanssa ja keskittymällä tablettitietokoneiden verkkokauppasegmenttiin. Tutkimus tarjoaa yleisen kehikon verkkokauppakuluttajien päätöksenteolle ja on siten merkittävä panos alan markkinointikirjallisuuteen.

Tutkimus vahvistaa kuvatun kaltaisen integroidun mallin toimivuuden ja sen sovellukset eri maissa. Tutkimus paljastaa luottamuksen välittäjän roolin maineen ja lojaliteetin rajat ylittävän vuorovaikutuksen selittäjänä sekä yhdyssiteen verkkokauppakokemuksen ja maineen, luottamuksen, omiin kykyihin luottamisen ja yksityisyyden välillä, kun on tarve ennustaa verkkokauppoja koskevaa asiakasuskollisuutta kehittyneillä markkinoilla.

Tutkimus edistää ostouskollisuutta käsittelevää kirjallisuutta verratessaan tablettikaupankäyntiä koskevia kuluttajahavaintoja Suomen ja Nigerian kansallisilla markkinoilla. Kahden maan konteksti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää sitä, kuinka asiakkaat eroavat toisistaan kansalliset rajat ylittävillä markkinoilla käytetyn datan käsittäessä kuluttajia epäsuhtaisilla kansalliset rajat ylittävillä markkinoilla, jotka edustavat kehittyneitä ja kehittyviä markkinoita sekä väestömäärältään pieniä ja suuria markkinoita ja jotka ovat lisäksi kulttuurillisesti heterogeenisia.

Tutkimus esittää parannellun ja räätälöidyn päätöksentekoa tukevan järjestelmän johdon avuksi ja asiakkaiden päätöksenteko-ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen liikkeenjohdolliset johtopäätökset ovat selviä, ja niihin liittyviä tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia on korostettu.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024