Moniammatillinen koulutus lääketieteen ja terveydenhuollon tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta Aapistie 5A, Leena Palotie sali A101

Väitöksen aihe

Moniammatillinen koulutus lääketieteen ja terveydenhuollon tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa

Väittelijä

Terveydenhuollon maisteri, kasvatustieteen maisteri Tiina Tervaskanto-Mäentausta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Terveydenhuollon koulutus

Vastaväittäjä

Professori Pekka Kääpä, Turun yliopisto

Kustos

Professori Anja Taanila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Terveysalan moniammatillinen koulutus edistää työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja

Tutkimuksessa selvitettiin, miten yhdessä oppiminen sekä harjoittelu hyvinvointikeskuksessa edisti lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden moniammatillisia tiimityötaitoja, sekä millaisia kokemuksia potilailla ja perheillä oli moniammatillisesti toteutetuista opiskelijavastaanotoista.

Moniammatillisen koulutuksen kehittäminen on laaja globaali ilmiö. Ihmisten terveys- ja hyvinvointitarpeet ovat mutkistuneet, eivätkä eri ammattiryhmät enää yksin pysty niihin vastaamaan.

Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin lääketieteen ja terveydenhuollon eri perustutkinto-ohjelmille moniammatillinen opetussuunnitelma. Harjoittelujaksoilla sekä diabetesvastaanotolla että äitiys- ja lastenneuvolassa opiskelijat oppivat moniammatillisia taitoja, kuten potilaskeskeisyyttä, kommunikointia ja tiimityöskentelyä. He saivat kokonaiskuvan terveyskeskustyöstä ja ennaltaehkäisevistä palveluista sekä omista ammatillisista rooleistaan niissä.

Opintojen alkuvaiheen moniammatillisella kurssilla oppiminen korreloi suoraan opiskelijoiden aktiivisuuteen ja kommunikointiin verkkoalustan tehtävissä. Opiskelijoiden asenteet yhdessä oppimiseen olivat positiivisia. Samanaikaisesti opiskelijoiden ammattialakohtaiset sekä moniammatilliset taidot kehittyivät ja luottamus yhdessä työskentelyyn lisääntyi.

Potilaat ja perheet olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun opiskelijavastaanotoilla. ”Palaute oli erittäin myönteistä. Juuri se osoittaa päättäjille ja palvelujärjestelmälle moniammatillisen koulutuksen ja työkäytäntöjen kehittämisen tärkeyden” kertoo TtM, KM Tiina Tervaskanto-Mäentausta.

Moniammatilliset tiimityötaidot hyödyttävät sekä nykyisiä että tulevia terveysalan ammattilaisia toteuttamaan ja kehittämään asiakaslähtöistä työtä yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän palveluorganisaatioiden kanssa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024