Monikanavaisten millimetriaaltoetupäiden suunnittelunäkökulmia

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

F202, Kontinkangas, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68577102951?pwd=RzNNeTZLMEs2NWROYndGTXAxNDlCZz09

Väitöksen aihe

Monikanavaisten millimetriaaltoetupäiden suunnittelunäkökulmia

Väittelijä

Master of Science Rana Azhar Shaheen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskus (CWC)

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Associate Professor Markus Törmänen, Lundin yliopisto

Kustos

Professori Aarno Pärssinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Monikanavaisten millimetriaaltoetupäiden suunnittelunäkökulmia

Viidennen sukupolven (5G) matkaviestinsysteemejä kehitetään useille taajuusaluelle kuten esimerkiksi 24 – 29 GHz, joka on viisi kertaa korkeampi kuin tällä hetkellä käytössä olevien matkapuhelin systeemien taajuusalue. Sähköisten piirien suunnittelu vaikeutuu huomattavasti, kun järjestemien taajuuden kasvavat. Tässä työssä on tutkittu integroitujen piirien layout-suunnitelun vaikutuksia ja niiden mallinnusta piiren suorituskykyyn. Integroitujen piirien tarkka mallinnus on perusta suurempien ja monimutkaisempien systeemien suunnitteluun.

Tämä työ keskittyy 5G millimetriaaltosysteemiin, ja siinä esitetään, kuinka erillaisia mallinnusmenetelmiä voidaan käyttää eri suunnitteluvaiheissa. Esitettyjen menetelmien toimivuus on todennettu toteutettujen koepiirien avulla. Työssä esitetyt suunnittelumenetelmät avustavat huomattavasti tulevien pii-pohjaisten integroitujen matkaviestinpiirien suunnittelua.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024