Monitulo-monilähtöisen ja ei-ortogonaalisen lähetyksen suorituskyky häviöllistä välitystä käyttävissä välitinverkoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10

Väitöksen aihe

Monitulo-monilähtöisen ja ei-ortogonaalisen lähetyksen suorituskyky häviöllistä välitystä käyttävissä välitinverkoissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Jiguang He

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Centre for Wireless Communications, Tietoliikennetekniikka

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Tohtori Pierluigi Salvo Rossi, Kongsberg Digital AS, Norja

Toinen vastaväittäjä

Tohtori Germán Bassi, KTH Royal Institute of Technology, Ruotsi

Kustos

Professori Tad Matsumoto, Oulun yliopisto ja Japan Advanced Institute of Science and Technology

Lisää tapahtuma kalenteriin

Monitulo-monilähtöisen ja ei-ortogonaalisen lähetyksen suorituskyky häviöllistä välitystä käyttävissä välitinverkoissa

Väitöskirjassa tarkastellaan LF-menetelmää kolmessa eri verkkotopologiassa jotka ovat yksisuuntainen monitulo-monilähtövälitinverkko (multiple-input multiple-output, MIMO), moniliityntävälitinkanava (multiple access relay channel, MARC), sekä yleinen moniläheinen monivälitinverkko.

Tämän päivän LTE-A-tiedonsiirtojärjestelmissä hyödynnetään dekoodaa-ja-välitä (decode-and-forward, DF) -menetelmää yhteistoiminnalliseen tiedon edelleen lähetykseen (relaying) siten, että virheellisesti vastaanotetut sekvenssit hylätään välittimessä (relay). Tämä on resurssien hukkaamista, sillä virheellisissäkin viesteissä on informaatiota, jota voidaan hyödyntää vastaanottimessa. Tässä väitöskirjassa tutkitaan uutta häviöllistä DF-menetelmää, johon viitataan nimellä häviöllinen välitys (lossy forward, LF). Menetelmässä välitin lähettää informaation aina eteenpäin olipa siinä virheitä tai ei. Sen etuna verrattuna perinteiseen DF-menetelmään, on parantunut luotettavuus metriikoilla, joissa mitataan vastaanoton todennäköisyyttä ja verkon peittoaluetta.

Työssä johdetaan matemaattinen esitys estotilan todennäköisyydelle (outage probability) yksisuuntaisessa MIMO-välitinverkossa olettaen ortogonaalisen tila-aika lohkokoodin (orthogonal space-time block code, OSTBC) käyttö. Estotilan todennäköisyys esitetään käyttäen toistetta (diversity order), joka saadaan johdettua tunnetusta \textit{max-flow min-cut} lauseesta, jota puolestaan käytetään yleisesti erilaisten verkkojen kapasiteettien laskentaan. MARC-topologiassa hyödynnetään ei-ortogonaalista lähetystä verkon datavirran kasvattamiseen. Häviöttömän lähetyksen informaatioteoreettinen kapasiteettialue saadaan johdettua \textit{MAC-auttajan} kanssa. Lähestymistavassa Slepian-Wolf- sekä MAC-kapasiteettialueet yhdistyvät. Alueelle, jossa kahden lähteen lähetysnopeudet ovat sellaiset, että vastaanotto on häviötöntä, annetaan riittävä ehto, jolloin johdettu estotilan todennäköisyys on teoreettinen yläraja.

Suorituskykyä evaluoidaan myös tietokonesimulaatioilla, joissa käytetään erilaisia akkumulaattoriavusteisia turbokoodeja lähettimessä, \textit{ehdoton tai} (exclusive or, XOR) pohjaista monen käyttäjän dekoodausta välittimessä sekä iteratiivista yhteisdekoodausta vastaanottimessa. Yleisessä monilähteisessä monivälitinverkossa keskitytään alkuperäisen lähetyksen estotilatodennäköisyyteen. Teoreettinen analyysi sekä simulaatiot osoittavat, että LF:n estotilan todennäköisyys on pienempi kuin DF:n.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024