Multimodaaliset biolääketieteelliset mittausmenetelmät aivojen
toimintojen tutkimiseen funktionaalisen magneettikuvauksen yhteydessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Multimodaaliset biolääketieteelliset mittausmenetelmät aivojen
toimintojen tutkimiseen funktionaalisen magneettikuvauksen yhteydessä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Teemu Myllylä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorio

Oppiaine

Sähkötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Raimo Sepponen, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Esko Alasaarela, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivotutkimusta multimodaalisilla menetelmillä

Väitöskirjassa on kehitetty lääketieteen mittausmenetelmiä ja niiden instrumentointia, joilla voidaan mitata jatkuva-aikaisesti ihmisen sydämen sykettä, veren virtauksen ja verenpaineen vaihteluja sekä aivokuoren happitasojen muutoksia funktionaalisen magneettikuvauksen yhteydessä. Kehitetyt mittausmenetelmät ovat vaarattomia tutkittavalle henkilölle eivätkä aiheuta minkäänlaista häiriöitä magneettikuvauslaitteen samanaikaisesti tuottamalle informaatiolle.

Tällä uudenlaisella multimodaalisella mittausympäristöllä on tavoitteena antaa lääketieteen alan tutkijoille, erityisesti neurologeille, käyttöön mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia ihmisen aivojen ja kehon välisiä toimintoja aiempaa kattavammin. Lisäksi multimodaaliset mittaukset auttavat yksilöimään fysiologiset komponentit toisistaan ja identifioimaan aivojen tuottamia fysiologisia signaaleja.

Erityishaasteena työssä on ollut magneettikuvausympäristö, joka asettaa vaatimuksia mm. mittalaitteissa käytettäville materiaaleille sekä laitteiden häiriönsiedolle magneettikuvauslaitteen aiheuttaman voimakkaan magneettikentän takia. Multimodaalisella laitekokonaisuudella on tutkittu jo yli 70:ää henkilöä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024