Munasarjojen monirakkulaoireyhtymän ja ylipainon merkitys naisten metabolisiin ja kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin ja tauteihin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymän ja ylipainon merkitys naisten metabolisiin ja kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin ja tauteihin

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Meri-Maija Ollila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO tutkimusyksikkö

Oppiaine

Synnytykset ja naistentaudit

Vastaväittäjä

Professori Joop Laven, Erasmus Lääketieteellinen keskus, Rotterdam, Alankomaat

Kustos

Dosentti Laure Morin-Papunen, Synnytykset ja naistentaudit, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ylipainolla merkittävä vaikutus munasarjojen monirakkulaoireyhtymää sairastavien naisten terveyteen

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että vaikkakin munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (polycystic ovary syndrome, PCOS) on itsenäinen riskitekijä metabolisille häiriöille, oireyhtymään liittyvä ylipaino vaikuttaa merkittävästi metabolisten häiriöiden esiintymiseen. Väitöskirjan havainnot korostavat sitä, että riittävän varhain aloitetun painonhallinnan ohjauksen ja tukemisen tulisi olla PCOS:ää sairastavien naisten hoidon kulmakivi.

PCOS on lisääntymisikäisten naisten yleisin hormonaalinen häiriö ja oireyhtymän tyypillisiin piirteisiin kuuluvat epäsäännöllinen kuukautiskierto, lisääntynyt miessukupuolihormonivaikutus sekä monirakkulaiset munasarjat. Merkittävä osa PCOS:ää sairastavista naisista on ylipainoisia tai lihavia ja oireyhtymän kanssa yhtä aikaa esiintyykin useita, ainakin osittain ylipainosta johtuvia, metabolisia häiriöitä. Lukuisista tutkimuksista huolimatta on kuitenkin ollut epäselvää, altistaako PCOS itsessään metabolisille häiriöille sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Täten väitöskirjatutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, onko PCOS itsenäinen metabolisten ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä lisäävä tekijä. Tutkimus pohjautui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 tutkimuksen 14-, 31- ja 46 -vuotisseurannoissa kerättyihin tietoihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että 14- ja 31-ikävuoden välillä tapahtuva painonnousu oli yhteydessä PCOS diagnoosiin myöhemmällä iällä. 46-vuotiaana normaalipainoisilla PCOS naisilla ei ollut suurentunut aikuistyypin diabeteksen riski, kun taas suuri painonnousu varhaisaikuisuudessa lisäsi merkittävästi diabeteksen esiintymistä PCOS naisilla. Sen sijaan PCOS oli yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen ylipainosta riippumatta. Oireyhtymään liittyvät metaboliset häiriöt olivat tärkein sydämen autonomisen hermoston säätelyyn vaikuttava tekijää, kun taas PCOS itsessään ei vaikuttanut autonomisen hermoston toimintaan. PCOS:ään sairastavien naisten sydämen rakenne ja toiminta olivat samanlaiset kuin kontrolleilla. Kuitenkin suhteellisen nuoresta iästä huolimatta PCOS naisilla esiintyi enemmän sydäninfarkteja ja kaksi kertaa enemmän sydän- ja verisuonitapahtumia, kuin kontrolleilla. Sydän- ja verisuonitautitapahtumien ja PCOS:n yhteyden tarkempi tutkiminen vaatii kohortin jatkoseurantaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024