Myobacterium tuberculosis -bakteerin Mammalian-cell-entry (Mce)4 -kompleksin substraattia sitovien proteiinien rakenteellinen karakterisointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio F101, Biokemian ja Molekyylilääketieteen tiedekunta, Aapistie 5. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68067764064?pwd=MkphRjZlYk4yclcrOEM1UzdxbU5wdz09

Väitöksen aihe

Myobacterium tuberculosis -bakteerin Mammalian-cell-entry (Mce)4 -kompleksin substraattia sitovien proteiinien rakenteellinen karakterisointi

Väittelijä

FM Pooja -

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Proteiini ja rakennebiologian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

FT Ville Paavilainen, Helsingin yliopisto

Kustos

FT Rajaram Venkatesan, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mycobaterium tuberculosis bakteerin ihmissolun kolesterolin siirtoa vastaavan proteiinikompleksin rakenteellinen ja toiminnallinen tarkastelu

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) on tuberkuloosin (TB) aiheuttava patogeeni, eli solunsisäinen mikro-organismi, joka aiheuttaa maailmanlaajuisesti yli miljoona kuolemaa vuosittain. Tuberkuloosi aiheuttaa keuhkoinfektion, jonka seurauksena hengityselimistön toiminta häiriintyy. Mtb käyttää ihmisen soluista saatavaa kolesterolia energianlähteenään, jonka se saa käyttöönsä Mammalian-cell-entry proteiini 4 (Mce4) -kompleksin avulla. Proteiinikompleksi tunkeutuu keuhkorakkulan solukalvon läpi, jonka kautta vapaa kolesteroli siirtyy bakteerisoluun.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Mce4-kompleksin rakennetta ja karakterisoida kolesterolin siirtomekanismia. Tutkimuksessa onnistuttiin tuottamaan ja puhdistamaan kokonaisuudessaan Mce4-proteiinikompleksi, ja esittelemään sen rakenteellinen kokoonpano Mtb:n solukalvolla. Uudet tulokset toimivat pohjana uusien TB-lääkkeiden suunnittelussa, jolla pyritään estämään Mtb:n kolesterolin saantia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024