Myyräkuumeen keskushermostoilmentymät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 8

Väitöksen aihe

Myyräkuumeen keskushermostoilmentymät

Väittelijä

lääketieteen lisensiaatti Terhi Partanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

lääketiede

Vastaväittäjä

dosentti Satu Mäkelä, Tampereen yliopistollinen sairaala

Kustos

professori Timo Hautala, Kliinisen mikrobiologian laitos, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Myyräkuumeen keskushermostoilmentymät

Myyräkuume on Suomessa kotoperäinen ja sen aiheuttaa Puumala-virus. Aikuisväestössä verikoetutkimuksissa 5 %:lla esiintyy vasta-aineita sairastetun myyräkuumeen merkkinä. Infektion oireita ovat kuume, vatsa- ja selkäkivut, näköhäiriöt ja akuutti munuaisten vajaatoiminta. Tyypillisten löydösten lisäksi potilailla on usein keskushermosto-oireita kuten päänsärkyä, pahoinvointia ja silmien valonarkuutta. Vaikka taudinkuva on pääsääntöisesti lievä, kuolleisuutta myyräkuumeeseen liittyen esiintyy. Vakavia myyräkuumeen keskushermosto komplikaatioita, kuten aivolisäkkeen verenvuoto tai aivokuume, on raportoitu.
Aiemmin myyräkuumetutkimukseen osallistuneet potilaat kutsuttiin seurantatutkimukseen 4-8 vuoden kuluttua akuutin myyräkuumeen jälkeen. Aivolisäkkeen koko oli pienentynyt kaikilla niillä potilaalla, joille tehtiin aivolisäkkeen magneettitutkimus. Akuutissa vaiheessa aivolisäkkeen verenvuodon saaneen potilaan havaittiin kärsivän edelleen aivolisäkkeen vajaatoiminnasta. Osalla potilaista todettiin poikkeavuuksia hormoniarvoissa, mutta ne eivät johtuneet aiemmin sairastetusta myyräkuumeesta.
Tutkimme, voisiko elimistön luontaisen puolustusjärjestelmän vajavuus kuten Tollin kaltaisen reseptorin 3 (TLR3) variantti, altistaa myyräkuumeen aiheuttamaan aivokuumeeseen. Potilasjoukko koostui myyräkuumeen aiheuttamista aivokuumepotilaista. Osalla heistä todettiin geenitutkimuksella uusi, heterotsygoottinen TLR3 p.L742F variantti. Tämä variantti johtaa alentuneeseen puolustusjärjestelmän aktiviteettiin.
Neopteriini on soluvälitteisen puolustusjärjestelmän merkkiaine. Selkänesteen neopteriini määritettiin akuutisti myyräkuumeeseen sairastuneilta potilailta. Neopteriini pitoisuutta verrattiin taudin vakavuutta kuvaaviin markkereihin. Neopteriini pitoisuudet olivat koholla. Niillä potilailla, joiden selkänesteessä todettiin IgM-luokan puumalavirus-vasta-aineita tai joiden selkänesteen proteiini oli koholla, todettiin erityisesti koholla olevia selkänesteen neopteriini pitoisuuksia.
Yhteenvetona todetaan, että seuranta-aikana potilaille ei ollut kehittynyt myöhäsyntyistä aivolisäkkeen vajaatoimintaa myyräkuumeen sairastamisen jälkeen. Uusi TLR3 p.L742F variantti saattaa altistaa myyräkuumeen aivokuumeelle. Koholla oleva selkänesteen neopteriini pitoisuus liittyy myyräkuumeen vaikeusasteeseen.
Viimeksi päivitetty: 2.4.2024