Näkemyksiä persoonallisuudesta ja päätöksenteosta ohjelmistokehityksen kontekstissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäseuranta https://oulu.zoom.us/j/69228708673

Väitöksen aihe

Näkemyksiä persoonallisuudesta ja päätöksenteosta ohjelmistokehityksen kontekstissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Fabiana Mendes

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, M3S

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Filippo Lanubile, Barin yliopisto

Kustos

Professori Markku Oivo, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Lisää tapahtuma kalenteriin

Onko persoonallisuudellasi merkitystä päätöksenteossa?

Jos haluat pitää asiat järjestyksessä ja pystyt hallitsemaan omia tunteitasi, olet todennäköisesti parempi päätöksentekijä ainakin ohjelmistokehityksessä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään persoonallisuuden ja päätöksenteon suhde ohjelmistokehitystä ajatellen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tällainen suhde on läsnä ainakin johtoalalla. On näyttöä siitä, että useilla persoonallisuusominaisuuksilla, kuten kohteliaisuudella, ahkeruudella ja luovuudella, on vaikutusta päätöksentekoon. Onko näin ollen lopputulos sama, kun tarkastellaan tällaisia suhteita ohjelmistotekniikassa? Tämä kysymys johti tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen.

Ohjelmistokehityksessä tulokset osoittivat, että luovuuden ja luottamuksen kaltaisilla ominaisuuksilla on vähemmän vaikutusta verrattuna organisoitumiseen ja emotionaaliseen hallintaan. Kun otetaan huomioon päätöksentekotapa, ihmiset, jotka voivat helposti luottaa muihin ihmisiin ja kohteliaita, antavat muiden osallistua päätöksentekoprosessiinsa. Toisin sanoen he haluavat esimerkiksi kuunnella muiden mielipiteitä tehdessään päätöksiä. Päätöksen tehokkuudessa yleensä sellaisilla ominaisuuksilla kuin organisaatio ja henkinen hallinta on merkittävä rooli. Tuloksista huolimatta tätä tutkimusaihetta tulisi tutkia enemmän, koska tutkimukseen osallistuneiden ihmisten määrä ja maantieteellisen sijainnin variaatio oli vähäinen. Nämä seikat huomioon ottaen voimme kuitenkin päätellä, että persoonallisuudellasi todennäköisesti on merkitystä päätöksenteossa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024