Näköhermonpään koko ja muoto, sekä verkkokalvon hermosäiekerroksen paksuus ja niihin vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali A101, lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 7

Väitöksen aihe

Näköhermonpään koko ja muoto, sekä verkkokalvon hermosäiekerroksen paksuus ja niihin vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Joel Pitkänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

lääketiede

Vastaväittäjä

professori Eija Vesti, Turun yliopisto

Kustos

dosentti Ville Saarela, Oulun yliopistollinen sairaala, silmätautien klinikka

Lisää tapahtuma kalenteriin

Näköhermonpään kokoon ja muotoon vaikuttavat tekijät

Näköhermonpään ulkonäön arviointi on olennainen osa silmälääkärin työtä. Sen ulkonäkö kuitenkin vaihtelee runsaasti terveessäkin väestössä tehden terveen näköhermonpään erottamisen vaurioituneesta hankalaa. Väitöskirjassani kartoitan tekijöitä, joilla voisi olla vaikutusta näköhermonpään ulkonäköön. Tutkittavia tekijöitä ovat älykkyys, sikiökauden altistukset, sekä aikuisiän anatomiset ja fysiologiset mittaukset. Näiden tekijöiden vaikutus on tutkimukseni perusteella vähäinen, eikä tutkittavia tekijöitä tarvitse huomioida silmälääkärin kliinisessä työssä. Näköhermonpää vaikuttaisi olevan lisäksi hyvin suojattu mahdollisilta hankaluuksilta sikiökautena.
Viimeksi päivitetty: 8.11.2023