Näyttöjen suorituskyky panoraama- ja intraoraalikuvien tulkinnassa eri valaistusolosuhteissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Näyttöjen suorituskyky panoraama- ja intraoraalikuvien tulkinnassa eri valaistusolosuhteissa

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Soili Kallio-Pulkkinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, radiologia

Oppiaine

Radiologia

Vastaväittäjä

Professori Riitta Parkkola, Turun yliopisto

Kustos

Professori Miika Nieminen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Oikealla tavalla kalibroitu perusnäyttö riittää hammaskuvien tulkintaan

Tästä väitöstutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan perusnäyttöä, joka on kalibroitu radiologisten kuvien katseluun soveltuvalla kalibroinnilla (DICOM GSDF-kalibrointi), suositella käytettäväksi hammaskuvien tulkintaan kalliiden medikaalinäyttöjen sijaan. Tästä saadaan selvää kustannushyötyä.

Hammaslääketieteessä käytetään nykyään pääasiassa digitaalista kuvantamista. Lääketieteellisessä radiologiassa näyttöjen ja käyttöympäristön valaistuksen merkitys kuvien tulkintaan on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Hammaslääketieteellisten tutkimusten tuloksissa näiden tekijöiden vaikutuksista röntgenkuvien tulkintaan on ristiriitaisuutta. Hammaslääkäreiden tiedoissa näyttöjen, niiden kalibroinnin ja ympäröivän valaistuksen vaikutuksesta röntgenkuvan tulkintaan on puutteita.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla näyttöjen suorituskykyä panoraama- ja purusiivekekuvien tulkinnassa eri valaistusolosuhteissa. Tutkimuksessa vertailtiin tehdaskalibroitua (γ 2.2) ja DICOM GSDF -kalibroitua perusnäyttöä, tablettia (kolmannen sukupolven Apple iPad®) sekä kuuden megapikselin lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettua näyttöä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli antaa suosituksia hammaslääketieteellisten röntgenkuvien katseluun soveltuvista näytöistä ja käyttöympäristön valaistuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin DICOM GSDF -kalibroinnin selvästi parantavan purusiivekekuvien hammaskiille- ja hammasluukarieksen tulkintaa. Lisäksi DICOM GSDF -kalibrointi voi parantaa patologisten löydösten tulkintaa panoraamakuvissa. Sen sijaan tablettia tulee käyttää harkiten hammaskuvien tulkintaan. Hammaslääkäreiden työskentelytilojen valaistus on yleensä kirkkaampi kuin tässä tutkimuksessa käytetty, joten näyttöjen käyttöympäristön valaistuksen kirkkautta tulisi laskea toimistovalaistusta vastaavaksi. Tällä vältetään liiallisen valon heijastuminen näyttöjen kuvaruudulle ja parannetaan näyttöjen kontrastia, mikä parannetaan kuvien tulkintaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024