Neuraalisesti ohjattu ventilaatio lasten tehohoidossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 12

Väitöksen aihe

Neuraalisesti ohjattu ventilaatio lasten tehohoidossa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Merja Kallio

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, lastentaudit

Oppiaine

Lastentaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Paula Rautiainen, HUS, Lastenklinikka

Kustos

Professori Matti Uhari, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusi hoitomuoto parantaa hengityskonehoidon siedettävyyttä lapsipotilailla

Väitöskirjatyössä selvitettiin lasten hengityskonehoidon nykytilaa Suomessa ja tutkittiin onko uudella Neuraalisesti ohjatulla ventilaatiolla (NAVA) mahdollista parantaa hengityskonehoidon siedettävyyttä lapsipotilailla. Uuden hoitomuodon todettiin tarkentavan hengityskoneen antaman tuen ajoittumista lapsen omiin hengityksiin, ja vähentävän hengityskonehoidon aikaista rauhoittavan lääkityksen tarvetta pidemmissä hoitojaksoissa.

Tutkimuskokonaisuuteen kuului valtakunnallinen hoidon nykytilaa kartoittava seurantatutkimus ja kaksi kliinistä hoitokoetta. Seurantatutkimukseen osallistuivat kaikki Suomessa lasten hengityskonehoitoa antavat keskussairaalat ja neljä viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Hoitokokeisiin osallistui lähes 200 lasta Oulun yliopistollisen sairaalan lasten- ja vastasyntyneiden teho-osastoilta.

NAVA ei lyhentänyt hengityskonehoidon kestoa, mutta sen avulla saavutettiin nykyisiä hoitomuotoja vähäisempi lisähapen tarve ja matalammat ilmatiepaineet, minkä myötä riski hengityskonehoidon aiheuttamasta keuhkovauriosta mahdollisesti pienenee.

Tulosten perusteella lasten hengityskonehoito on Suomessa turvallista ja toteutuu kansainvälisten suositusten mukaisesti. Uutta NAVA-tekniikkaa käyttäen lapsen oma hengitys voidaan huomioida entistä paremmin, minkä voi olettaa parantavan hoidon turvallisuutta ja mukavuutta entisestään. Lasten hengityskonehoitojaksojen vähäinen määrä puoltaa hoidon keskittämistä yliopistollisiin sairaaloihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024