Neuronostatiini, sidekudoksen kasvutekijä ja glykogeenisyntaasikinaasi 3β sydämessä.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali F202, lääketieteellinen tiedekunta (Aapistie 5B). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69875616000?pwd=TDdTbzE3Z1VSbzVXSmN6RVpNa3R2UT09

Väitöksen aihe

Neuronostatiini, sidekudoksen kasvutekijä ja glykogeenisyntaasikinaasi 3β sydämessä.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Laura Vainio

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketiede

Oppiaine

Farmakologia

Vastaväittäjä

Professori Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Risto Kerkelä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Neuronostatiinin, sidekudoksen kasvutekijän ja glykogeenisyntaasikinaasi 3β:n vaikutukset sydämessä.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy länsimaissa ja uusia, paremmin kohdennettuja hoitovaihtoehtoja tarvitaan. Väitöskirjani tarkoitus on lisätä ymmärrystä sydänlihassolujen viestireiteistä, jotka säätelevät sydäninfarktista ja sydämen vasemman kammion liikakasvusta seuraavaa vasemman kammion haitallista uudelleen muovautumista ja johtavat sydämen vajaatoimintaan. Prekliinisessä tutkimuksessani havaitsin kolmen tekijän, neuronostatiinin (NST), sidekudoksen kasvutekijän (CTGF) ja glykogeenisyntaasikinaasi 3β:n (GSK3β), olevan osallisina sydämen vasemman kammion uudelleen muovautumisessa; solukuolemassa, liikakasvussa ja sidekudosvasteessa. Tutkimuksissani NST:lla oli heikentävä vaikutus eristetyn sydämen supistuvuuteen ja se lisäsi viljeltyjen sydänlihassolujen solukuolemaa. CTGF:n estäminen monoklonaalisella vasta-aineella paransi hiirten toipumista sydäninfarktin jälkeen. Soluviljelmissä GSK3β:n seriini 389 fosforylaatio suojasi sydänlihassoluja solukuolemalta ja liikakasvulta. Selvitin myös näiden tekijöiden säätelemiä solunsisäisiä signaalireittejä. Tämän väitöskirjatutkimuksen tuoma lisätieto näiden tekijöiden vaikutuksista ja viestireiteistä voi tulevaisuudessa johtaa paremmin kohdennettuihin terapioihin sydänvaurion estoon ja hoitoon.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024