Neuropsykologiset ominaispiirteet, tunteiden tunnistaminen ja tarkkaavuushäiriö autismikirjon häiriössä egyptiläislapsilla. Erot egyptiläis- ja suomalaislasten autismikirjon häiriössä.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio F202 (Aapistie 5)

Väitöksen aihe

Neuropsykologiset ominaispiirteet, tunteiden tunnistaminen ja tarkkaavuushäiriö autismikirjon häiriössä egyptiläislapsilla. Erot egyptiläis- ja suomalaislasten autismikirjon häiriössä.

Väittelijä

Master of Science Sherin Elsheikh

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lastenpsykiatria

Vastaväittäjä

Professori Marja Laasonen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Emerita Professori Irma Moilanen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Neuropsykologinen suoriutuminen ja tunteiden tunnistaminen lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö -samanaikaisen tarkkaavuushäiriön vaikutus

Tutkimus osoitti, että Egyptissä lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö (ASD) tai samanaikainen ASD ja aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), on heikommat neuropsykologiset taidot ja kyky tunnistaa tunteita kuin lapsilla, joilla on ADHD. Tutkimus myös osoitti, että ADHD-oireista voi olla autismikirjon lapsille sekä haittaa että hyötyä. ADHD-oireet saattavat esimerkiksi heikentää autismikirjon lasten suunnittelu-ja tunteiden tunnistamiskykyä sekä nimimuistia, mutta parantaa kielellistä sujuvuutta ja kasvomuistia. Egyptiläiset ASD ja ADHD-lapset tulkitsivat tunteita kielteisemmin kuin neurotyypilliset lapset. Tutkimus myös osoitti, että kulttuuri voi vaikuttaa ASD-lasten kielelliseen ja ei-kielelliseen sujuvuuteen. Sen sijaan ASD-lasten hyvä esinemuisti sekä haasteet kasvomuistissa ja kyvyssä tunnistaa tunteita näyttävät olevan kulttuurisesti riippumattomia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitosuunnitelmien teossa egyptiläislapsilla ja Skandinaviassa Lähi-Idän maista tulevien maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten ASD-lasten kanssa.
Viimeksi päivitetty: 26.5.2023