NHLRC2 alkionkehityksessä sekä hermoston kehityksessä ja rappeutumisessa. Uuden FINCA-taudin hiirimallit.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali (Aapistie 5A)

Väitöksen aihe

NHLRC2 alkionkehityksessä sekä hermoston kehityksessä ja rappeutumisessa. Uuden FINCA-taudin hiirimallit.

Väittelijä

Filosofian maisteri Anniina Hiltunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO

Oppiaine

Lastenneurologia

Vastaväittäjä

Professori Mikko Airavaara, Helsingin yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Reetta Hinttala, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusi FINCA-tauti ja tautigeenin tutkimus hiirimalleja hyödyntäen.

Uusia tautigeenejä tunnistetaan jatkuvasti, mutta tarkempi tieto niiden toiminnasta on usein puutteellinen. Geenin toiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä taudin hoidon ja diagnostiikan kehitykselle. Tautimallit ovat tärkeitä geenien toiminnan tutkimuksessa. Tässä väitöstutkimuksessa kuvattiin uusi harvinainen FINCA-tauti, sekä tutkittiin taudin taustalla olevan aiemmin tuntemattoman NHL repeat containing 2 (NHLRC2) -geenin toimintaa solu- ja eläinmalleja hyödyntäen.

Ensimmäisessä osatyössä kuvattiin uusi varhaislapsuudessa alkava vakava monielintauti. Tauti nimettiin FINCA-taudiksi kudostason päälöydösten eli fibroosin (fibrosis), hermostorappeuman (neurodegeneration) ja aivojen verisuonimuutosten (cerebral angiomatosis) mukaan. Potilaiden NHLRC2-geenistä löydettiin aminohappojärjestystä muuttava sekä proteiinin ennenaikaisesti päättävä muutos. Geeniä ei ollut aiemmin yhdistetty mihinkään ihmistautiin ja sen toiminta oli tuntematon. Geenin toimintaa ja FINCA-taudin etenemistä tutkittiin potilassoluissa, sekä seeprakala- ja Nhlrc2-poistogeenistä hiirimallia hyödyntäen.

Toisessa osatyössä luotiin FINCA-hiirimalli, jonka Nhlrc2-geeniä muokattiin sisältämään potilailla havaittu geenimuutos. Toisin kuin Nhlrc2-poistogeenisten hiirten, jotka kuolivat varhain sikiönkehityksen aikana, FINCA-hiirten alkionkehitys eteni normaalisti. Tämä mahdollisti kyseisen geenimuutoksen tutkimuksen ensimmäistä kertaa koko eläimessä. FINCA-hiiren kudoksissa NHLRC2-proteiinin taso laski potilaita vastaavalle tasolle, mutta hiirelle ei kehittynyt vakavaa ilmiasua. Hiirimallin tutkimukset paljastivat kuitenkin muutoksia hermosolujen ja aivojen proteiineissa.

Kolmannessa osatyössä tutkittiin NHLRC2-proteiinin merkitystä alkionkehitykselle. Nhlrc2-poistogeeniset hiiret menehtyivät alkiokerrosten muodostumisen aikaan eli gastrulaatio-vaiheessa.

Tutkimuksen tuloksena NHLRC2-proteiinin merkitys hermostorappeumassa, fibroosissa ja alkionkehityksessä tunnistettiin ensimmäistä kertaa. Lisäksi kehitettiin uusia tautimalleja, joiden avulla NHLRC2-geenin toimintaa voidaan tutkia tarkemmin. Ensimmäisen osatyön julkaisun jälkeen FINCA-potilaita on identifioitu myös muualta maailmasta. NHLRC2 on viimevuosina liitetty myös aivojen kehityshäiriöihin, tulehdukseen ja syöpiin. Tutkimalla harvinaisen FINCA-taudin taustalla olevia mekanismeja voimme ymmärtää paremmin myös yleisempien tautien taustalla olevia molekyylitason häiriöitä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023