NHLRC2 ja soluvälitilan proteiinit idiopaattisessa keuhkofibroosissa ja keuhkosyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 10

Väitöksen aihe

NHLRC2 ja soluvälitilan proteiinit idiopaattisessa keuhkofibroosissa ja keuhkosyövässä

Väittelijä

Filosofian maisteri Mervi Kreus

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Veli-Matti Kosma, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

NHLRC2 ja soluvälitilan proteiinit idiopaattisessa keuhkofibroosissa ja keuhkosyövässä

Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) on tuntemattomasta syystä johtuva keuhkosairaus, jossa keuhkoihin kertyy sidekudosta ja keuhkojen toiminta heikkenee. IPF:llä on keuhkosyövän kanssa samankaltainen huono ennuste, samantyyppisiä solu- ja molekyylibiologisia muutoksia sekä samoja riskitekijöitä, kuten tupakointi. Sekä IPF:ssä että keuhkosyövässä esiintyy aktiivisia sidekudossoluja, joita kutsutaan myofibroblasteiksi sekä kyseisten solujen tuottamia soluvälitilan proteiineja. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia soluvälitilan proteiinien ja NHL repeat containing 2 (NHLRC2) -proteiinin ilmentymistä IPF- ja keuhkosyöpäpotilailta kerätyissä solu- ja kudosnäytteissä. IPF:n ja keuhkosyövän vertailu voi paljastaa uutta tietoa näiden sairauksien synnystä ja kehityksestä.

Tutkimuksessa verrattiin mikroarray-menetelmän avulla geenien ilmentymistä keuhkojen sidekudossoluissa, jotka on kerätty IPF:ää sairastavilta potilailta ja keuhkon adenokarsinoomaa sairastavilta potilailta sekä kasvaimesta että kasvaimen ulkopuolisesta normaalirakenteisesta keuhkosta. Saatujen tulosten mukaan kahdenkymmenen geenin ilmentyminen oli IPF:ssä ja keuhkon adenokarsinoomassa samalla tavalla korkeampi tai matalampi normaalirakenteiseen keuhkoon verrattuna. Useimpien geenien ilmentyminen kuitenkin erosi IPF:ssä ja keuhkosyövässä. Niihin sisältyi useita soluvälitilan proteiineihin liittyviä tekijöitä.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi immunohistokemiallisen värjäyksen avulla, missä solutyypeissä NHLRC2 ilmenee keuhkokudoksessa ja verrattiin sen ilmentymistä IPF:ssä ja normaalirakenteisessa keuhkossa sekä keuhkosyövän kahdessa yleisimmässä tyypissä, adenokarsinoomassa ja levyepiteelikarsinoomassa. Lisäksi selvitettiin, onko NHLRC2:n määrällä keuhkokudoksessa yhteyttä IPF- tai keuhkosyöpäpotilaiden kliinisiin tietoihin, kuten elinaikaan ja tupakointitaustaan, tai sairauksien histologisiin eli kudostason ominaispiirteisiin. Tulosten perusteella NHLRC2:n proteiinitaso oli korkeampi IPF:ssä ja keuhkosyövissä verrattuna normaalirakenteiseen keuhkoon sekä keuhkon adenokarsinoomissa verrattuna levyepiteelikarsinoomiin. NHLRC2:n ilmentyminen oli yhteydessä tupakointiin IPF-potilailla. Lisäksi sen korkea määrä kasvaimessa oli yhteydessä elinaikaan ja syöpäsolujen mitoottiseen aktiivisuuteen keuhkon adenokarsinoomapotilailla.

Tutkimus antoi uutta tietoa NHLRC2:n ja soluvälitilan proteiinien ilmentymisestä IPF:ssä ja keuhkosyövässä. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan IPF:n ja keuhkosyövän yhteyden selvittämiseksi sekä selventämään NHLRC2:n roolia IPF:n ja keuhkosyövän synnyssä ja kehityksessä.
Viimeksi päivitetty: 3.8.2023