Niukasti seostettujen terästen martensiitin alkulämpötila ja itseispääseminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L16. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62577502463

Väitöksen aihe

Niukasti seostettujen terästen martensiitin alkulämpötila ja itseispääseminen

Väittelijä

Master of Science Shashank Ramesh Babu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Materiaali- ja konetekniikka

Oppiaine

Materiaalitekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jilt Sietsma, Delft University of Technology

Toinen vastaväittäjä

Professori Peter Hedström, KTH Royal Institute of Technology

Kustos

Professori Jukka Kömi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Innovatiivinen terästutkimus taistelussa ilmastokriisiä vastaan

EU tavoittelee 55 prosentin vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöihin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite voidaan saavuttaa käyttämällä tehokkaita materiaaleja painokriittisissä sovelluksissa kuten kantavissa rakenteissa ja ajoneuvoissa. Lujien terästen kehitystyö on mahdollistanut teräsrakenteiden painonkevennyksen seinämänvahvuuden alentamisen seurauksena. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet lujien terästen käytön johtavan merkittäviin päästövähennyksiin.

Lujat massatuotantoteräkset valmistetaan tyypillisesti jäähdyttämällä levy-, nauha- tai tankotavara nopeutetusti hehkutuksen jälkeen. Nopeutettu jäähdytys suosii lujan martensiittifaasin muodostumista. Niukkaseosteisilla teräksillä martensiittifaasin muodostumisen lisäksi faasimuutoksen rinnalla on havaittu pienten karbidien muodostumista martensiittiin. Tätä ilmiötä kutsutaan itsepääsemiseksi. Itsepääsemisen on havaittu parantavan iskusitkeyttä.

Shashank Ramesh Babu on lisännyt väitöstyöllään ymmärrystä niukkaseosteisten terästen itsepääsemisestä. Tutkimus tehtiin materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikön ja terästutkimuskeskus CASR:in tiloissa yhdistämällä kokeellista tutkimusta ja mallinnusta. Tutkimukset uusien kehittyneiden teräslaatujen kehittämiseksi julkaistiin viidessä vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä.

Työ tehtiin teollisessa yhteistyössä SSAB-yrityksen kanssa. Projektin päärahoittajana toimi Marie Curie Actions Horizon 2020 -ohjelman Mathematics and Materials Science for Steel Production and Manufacturing, MIMESIS-projekti.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024