Nivelen luu-rustorajapinnan mikrometritason kudosmuutoksien tutkiminen nivelrikon eri vaiheissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Markku Larmas auditorio (H1091), Dentopolis

Väitöksen aihe

Nivelen luu-rustorajapinnan mikrometritason kudosmuutoksien tutkiminen nivelrikon eri vaiheissa

Väittelijä

Luonnontieteen maisteri Shuvashis Das Gupta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteen bioteknologia

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Michael Doube, City University of Hong Kong

Kustos

Professori Simo Saarakkala, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nivelen luu-rustorajapinnan mikrometritason kudosmuutoksien tutkiminen nivelrikon eri vaiheissa

Nivelrikko on aikuisväestön yleisin invalidoiva nivelsairaus. Nivelrikon tarkkaa syntytapaa ei edelleenkään tiedetä, mutta nykyisin on yleisesti hyväksytty, että nivelrikko vaikuttaa kaikkiin nivelen kudoksiin. Nivelessä sijaitseva luu-rustorajapinta muodostuu hyaliiniruston pohjakerroksen, kalkkeutuneen ruston ja rustonalaisen luun yhdistelmästä. Luu-rustorajapinnan rooli on välittää mekaanista kuormitusta rustosta luuhun nivelen liikkuessa. Nivelruston ja sen alaisen luun kudosmuutoksia nivelrikon eri vaiheissa on tutkittu laajasti, mutta luu-rustorajapinnan - erityisesti kalkkeutuneen ruston – kudosmuutoksia nivelrikon aikana on tutkittu vain vähän. Tässä väitöskirjassa tutkittiin nivelrikkoisen ja terveen kalkkeutuneen ruston biokemiallista koostumusta, mikrorakennetta sekä mikromekaanisia ominaisuuksia käyttäen mikrokuvantamistekniikkaa. Tässä väitöskirjassa saatiin tärkeää uutta tietoa siitä, että luu-rustorajapinnnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia nivelrikon kehittyessä. Tämä lisää nykyistä tietämystämme nivelrikon etiologiasta.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023