Nivelruston ja nivelkierukoiden kvantitatiivinen magneettikuvaus nivelrikon edetessä. Uusien magneettikuvausmenetelmien kokeellinen ja kliininen käytettävyys

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio F202 (Aapistie 5 B), etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/67339779656

Väitöksen aihe

Nivelruston ja nivelkierukoiden kvantitatiivinen magneettikuvaus nivelrikon edetessä. Uusien magneettikuvausmenetelmien kokeellinen ja kliininen käytettävyys

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Abdul Wahed Kajabi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Matthew F. Koff, Hospital for Special Surgery (HSS), New York, USA

Kustos

Professori Miika T. Nieminen, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nivelruston ja nivelkierukoiden kvantitatiivinen magneettikuvaus nivelrikon edetessä. Uusien magneettikuvausmenetelmien kokeellinen ja kliininen käytettävyys

Nivelrikko on yleisin nivelten sairaus, joka aiheuttaa huomattavaa kipua ja liikkumisvaikeuksia miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. Nivelrikossa nivelrusto ohenee, mutta sairaus vaikuttaa koko niveleen ja kaikkiin sen kudoksiin, kuten nivelrustoon, nivelkierukoihin, rustonalaiseen luuhun ja nivelkapseliin.

Huolimatta nykylääketieteen saavutuksista, nivelrikkoa parantavaa tai estävää hoitoa ei ole olemassa. Merkittävä syy tehokkaiden hoitojen puuttumiseen on luotettavien ja herkkien nivelrikon diagnosointimenetelmien puute. Tällaisilla menetelmillä voitaisiin tunnistaa varhaisvaiheen nivelrikko, seurata luotettavasti sen etenemistä ja kehittää uusia hoitoja. Varhainen diagnoosi mahdollistaisi paremmin nivelrikon etenemisen ennaltaehkäisyn ja sen hidastamisen tai jopa pysäyttämisen kokonaan.

Uusien magneettikuvausmenetelmien avulla voidaan havainnoida muutoksia nivelruston ja nivelkierukoiden rakenteellisissa sekä toiminnallisissa ominaisuuksissa. Näiden menetelmien on havaittu olevan herkkiä nivelruston ja nivelkierukoiden degeneratiivisille muutoksille.

Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää uusien magneettikuvausparametrien potentiaalia kanin varhaisen nivelrikon ja ponin traumaperäisen nivelrikon tautimalleissa. Väitöskirjatyössä selvitettiin uusien magneettikuvausparametrien kliinistä soveltuvuutta nivelkierukan rakenteellisten ominaisuuksien arviointiin ihmisillä. Uudet magneettikuvausmenetelmät olivat herkimpiä degeneratiivisille muutoksille kanin ja ponin tautimalleissa. Nivelkierukassa menetelmät havaitsivat kudosmuutoksia, jotka liittyivät nivelkierukan repeämiseen ja nivelrustovaurioihin ihmisen nivelrikossa.

Väitöskirjatyön havainnot osoittavat, että uudet magneettikuvausmenetelmät ovat lupaavia varhaisen nivelrikon aiheuttamien rustomuutosten havaitsemiseen sekä menetelmien kliinisesti soveltuvia nivelkierukan arviointiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024