Nivelruston magneettikuvauksen T2-relaksaatioaikamittaus: normaali vaihtelu, toistettavuus ja polvilumpion rustovaurioiden havaitseminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7

Väitöksen aihe

Nivelruston magneettikuvauksen T2-relaksaatioaikamittaus: normaali vaihtelu, toistettavuus ja polvilumpion rustovaurioiden havaitseminen

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ilkka Hannila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, radiologia

Oppiaine

Radiologia

Vastaväittäjä

Dosentti Kimmo Mattila, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus

Kustos

Professori Miika Nieminen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nivelruston magneettikuvauksen T2-relaksaatioaikamittaus: normaali vaihtelu, toistettavuus ja polvilumpion rustovaurioiden havaitseminen

Väitöskirjatyössä tutkittiin magneettikuvauksen T2-relaksaatioaikamittauksen soveltuvuutta polviruston arviointiin. Ruston T2-relaksaatioajan on aiemmissa tutkimuksissa todettu pitenevän nivelrikossa jo varhaisvaiheessa.

Tutkimuksessa määritettiin T2-relaksaatioajan normaaliarvot polven eri nivelpinnoilla ja lisäksi selvitettiin T2-relaksaatioaikamittauksen toistettavuus mittauskertojen välillä. Toistettavuus osoittautui pääsääntöisesti hyväksi.

Lisäksi testattiin T2-relaksaatioaikamittauksen soveltuvuutta rustovaurioiden havaitsemiseen verrattuna yleisesti käytettyyn magneettikuvausmenetelmään. Tutkimuksessa T2-relaksaatioaikamittauksen avulla havaittiin enemmän ja laajempia rustovaurioita kuin tavanomaisella magneettikuvauksella.

Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että T2-relaksaatioaikamittaus voi osoittaa varhaisvaiheen rustovaurioita, joita ei vielä perinteisillä magneettikuvausmenetelmillä havaita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024