Nopean tuotekehityksen tukeminen ketterillä menetelmillä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP Pohjola sali

Väitöksen aihe

Nopean tuotekehityksen tukeminen ketterillä menetelmillä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Harri Kaikkonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Pekka Abrahamsson, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Asiakaslähtöisten tuotekehitysprojektien tukeminen ketterillä kehitysmenetelmillä

Väitöskirjassa tutkittiin yritysten lähestymistapoja nopeisiin tuotekehitysprojekteihin. Lisäksi tutkittiin, millä tavoin ohjelmistokehityksestä tutuilla ketterillä menetelmillä voidaan tukea näitä projekteja. Väitöskirjan tulosten perusteella yritykset voivat saavuttaa strategista kilpailuetua hallitsemalla nopeita tuotekehitysprojekteja erillisellä prosessimallilla. Tätä mallia voidaan myös hyvin tukea valikoiduilla ketterien menetelmien periaatteilla ja työkaluilla.

Yritykset käynnistävät usein tuotekehitysprojekteja tärkeiden asiakkaiden pyynnöstä tai oman organisaation myyjien toiveiden perusteella. Nämä projektit käynnistetään usein siinä toivossa, että projektit ovat lyhyitä, yksinkertaisia ja tuovat lisää liikevaihtoa yrityksille. Todellisuudessa projektit aiheuttavat kuitenkin usein ongelmia, kun yritykset lupaavat asiakkaille paranneltuja tuotteita ymmärtämättä kaikkia teknisten muutosten vaatimuksia.

Vaikka tämän tyyppisiä nopeita ja lyhyitä tuotekehitysprojekteja käytetään lähes kaikissa yritysmyyntiä harjoittavissa yrityksissä, harva on määrittänyt selkeät tavat projektien läpiviemiselle. Niissä yrityksissä, joissa toimintatapoja ei ole selkeästi määritelty, nopeutetut projektit aiheuttavat usein odottamattomia viivästyksiä ja kustannuksia. Nämä ongelmat näkyvät usein myös yrityksen muissa projekteissa, jotka joudutaan asettamaan sivuun äkillisten projektien tieltä.

Nopeiden tuotekehitysprojektien toteuttamista voidaan hallita monin tavoin. Ohjelmistokehityksessä odottamattomia asiakastarpeita ja nopeita kehityssyklejä on opittu hallitsemaan niin kutsutuilla ketterillä menetelmillä. Nämä ketterät menetelmät ovat myös herättäneet kiinnostusta ohjelmistokehityksen ulkopuolella, ja niistä tuttuja käytäntöjä voidaan hyödyntää myös ohjelmistokehityksen ulkopuolisissa tuotekehitysprojekteissa.

Tulokset auttavat yrityksiä myös määrittämään muita tuotekehitysprosessejaan tarkemmin. Määrittämällä selkeät kriteerit ja lähtökohdat toteutettaville projekteille koko yrityksen tuotekehitysportfoliota voidaan hallita tehokkaammin. Tällä tavoin yritykset voivat paremmin vastata asiakkaidensa tarpeisiin ja menestyä paremmin kilpailluilla markkinoilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024