Nopeat, herkät ja liikuteltavat NMR-menetelmät huokosrakenteiden, nesteiden dynamiikan ja molekyylivaihtoilmiöiden tutkimiseen biomateriaaleissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L6, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Nopeat, herkät ja liikuteltavat NMR-menetelmät huokosrakenteiden, nesteiden dynamiikan ja molekyylivaihtoilmiöiden tutkimiseen biomateriaaleissa

Väittelijä

Filosofian maisteri (FM) Yashu Kharbanda

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, NMR-spektroskopian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Fysiikka, NMR-spektroskopia

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Dr. Diana Bernin, Chalmers University of Technology

Kustos

Professori Ville-Veikko Telkki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Biomateriaalien karakterisointi ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla

Tämä tutkimus keskittyy yksi- ja kaksiulotteisten Laplace NMR (LNMR) -menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen biomateriaalien tutkimukseen. LNMR-kokeet ovat erityisen hyödyllisiä biomateriaalien karakterisoinnissa, koska ne eivät vahingoita näytteitä ja ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa huokosrakenteista nanometreistä millimetrien kokoluokkaan. Väitöstyö keskittyy erityisesti huokoskoon, nesteiden dynamiikan ja molekyylivaihtoilmiöiden määrittämiseen biomateriaaleissa. Kaksiulotteisia LNMR-kokeita nopeutetaan spatiaalisella koodauksella, mikä mahdollistaa datan mittauksen yhdellä kertaa. Menetelmää kutsutaan ultranopeaksi LNMR:ksi. Se lyhentää koeaikaa yhdestä kolmeen kertaluokkaa. Lisäksi yhdellä kertaa mittaaminen helpottaa merkittävästi niin kutsuttujen ydinspin-hyperpolarisaatiotekniikoiden käyttöä kokeiden herkkyyden lisäämiseksi useilla suuruusluokilla.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023