Nuoren kokemukset matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L10

Väitöksen aihe

Nuoren kokemukset matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Marja Kosola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Oppiaine

Erityispedagogiikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Minna Kyttälä, Turun yliopisto

Kustos

Professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nuoren kokemukset matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista

Suomalaisen koulun arvoihin kuuluu, että jokainen oppilas kokee arvostusta ja välittämistä. Näin tapahtuu, kun oppilasta kuunnellaan ja hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Kuitenkin nuoria kuullaan koulussa vain harvoin, kun keskustellaan heidän oppimisestaan ja oppimisensa tukemisesta.

Monenlaiset huolet ovat värittäneet viimeaikaista keskustelua matematiikan oppimisesta ja opiskelusta. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että Suomessa matematiikan osaamisen taso on laskussa. Heikkoja osaajia on yhä enemmän. Useat nuoret kokevat myös itse, että heillä on vaikeuksia suoriutua matematiikan tehtävistä.

Tämän laadullisen haastattelututkimuksen kohteena ovat nuoret ja heidän kokemuksensa matematiikan opiskelusta koulussa ja saamastaan tuesta. Tutkimuksen kohteena ovat myös nuorille laaditut henkilökohtaiset pedagogiset asiakirjat, joissa nuorten tuen tarve määritellään ja annettava tuki suunnitellaan.

Tulokset osoittavat, että opettajat ja kodin aikuiset ovat nuorille keskeisiä matematiikan oppimisen tukijoita. Opettajilla, kodin aikuisilla ja luokkatovereilla on nuorten kokemuksissa omat roolinsa oppimisen tukijoina. Nuoret haluavat oppia matematiikkaa ja myös uskovat pystyvänsä siihen. Matematiikan oppimisen tiellä on kuitenkin nuorten mukaan myös esteitä. Nuorten haastattelut antoivat monipuolisen kuvan oppilaan saamasta tuesta, toisin kuin heille laaditut pedagogiset asiakirjat.

Tutkimus osoittaa, että nuorilla on paljon tärkeää sanottavaa ja heitä kannattaa kuunnella. He pystyvät analysoimaan omaa oppimistaan ja osallistumaan oman tukensa suunnitteluun. Nuoret haluavat ja pystyvät toimimaan aktiivisesti edistääkseen omaa matematiikan oppimistaan, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.
Viimeksi päivitetty: 2.10.2023