Nuorten miesten terveyskäyttäytymisen yhteys kehonkoostumukseen ja fyysiseen kuntoon varusmiespalvelusaikana

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

Nuorten miesten terveyskäyttäytymisen yhteys kehonkoostumukseen ja fyysiseen kuntoon varusmiespalvelusaikana

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Maria Hagnäs

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Yleislääketiede

Vastaväittäjä

Professori Risto Kaaja, Turun yliopisto

Kustos

Professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Varusmiespalvelusaika – ikkuna nuoren miehen kuntoon ja terveyteen

Epäterveellisen ruokavalion, tupakoinnin, alkoholinkulutuksen sekä humalahakuisen juomisen havaittiin liittyvän korkeampaan kehon painoon ja rasvaisuuteen sekä heikompaan kuntoon 19-vuotiailla miehillä. Tutkimus toteutettiin Sodankylän Jääkäriprikaatin vuosina 2005-2006 kerätyn reilun tuhannen varusmiehen aineiston perusteella.

Väitöstutkimuksessa nähtiin, että varusmiespalvelusaika voi toimia elintapoja parantavana ajanjaksona. Erityisesti niiden joukossa, jotka raportoivat viikoittaista humalahakuista juomista, oli havaittavissa myönteisiä muutoksia kehonkoostumuksessa, kunnossa ja elintavoissa.

Uutena havaintona todettiin, että äidin raskaudenaikainen tupakointi selittää osan jälkeläisen heikommasta kestävyyskunnosta vielä aikuisiällä. Tutkimuksessa arvioitiin kestävyyskuntoa Cooperin -juoksutestillä. Tupakoineiden äitien pojat juoksivat keskimäärin 140 metriä vähemmän 12 minuutin aikana kuin tupakoimattomien äitien pojat.

Varusmiespalveluksen aikaisen liikunnan on huomattu parantavan sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Kansanterveydelliset hyödyt painon laskun ja kunnon paranemisen myötä ovat merkittäviä. Löydökset korostuvat erityisesti ylipainoisten ja lihavien keskuudessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024