Nuoruuden ja varhaisaikuisuuden riskitekijät huumausainerikollisuudelle. Seurantatutkimus entisistä nuorisopsykiatrisista sairaalapotilaista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 1, rakennus PT1, Psykiatrian laitos (Peltolantie 17)

Väitöksen aihe

Nuoruuden ja varhaisaikuisuuden riskitekijät huumausainerikollisuudelle. Seurantatutkimus entisistä nuorisopsykiatrisista sairaalapotilaista

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Mikaela Kontu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Dosentti Markku Lähteenvuo, Niuvanniemen sairaala

Kustos

Professori Kaisa Riala, Oulun Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Riskitekijät huumausainerikollisuudelle psykiatrisessa osastohoidossa olleilla nuorilla

Huumausainerikollisuus on kasvava huolenaihe niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin huumausainerikollisuuden riskiä lisääviä nuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikaisia tekijöitä psykiatrisessa osastohoidossa olleilla nuorilla. Tutkimukseen osallistui 508 iältään 13–17-vuotiasta nuorta, jotka olivat vuosien 2001 ja 2006 välisenä aikana psykiatrisessa osastohoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Hoitojakson jälkeen potilaista kerättiin 10–15 vuoden ajan seurantatietoa rikollisuudesta, reseptilääkkeiden käytöstä sekä vammojen tai myrkytysten vuoksi aiheutuneista erikoissairaanhoidon käynneistä kansallisten rekisterien avulla.

Tutkimuksessa joka kymmenes psykiatrisessa osastohoidossa ollut nuori oli syyllistynyt huumausainerikokseen. Etäinen suhde isään, säännöllinen tupakointi ja viikoittainen stimulanttien käyttö nuoruudessa sekä valehtelu ja varastelu kouluikäisenä olivat riskitekijöitä huumausainerikollisuudelle. Elämänaikainen klonatsepaamin ja gabapentinoidien käyttö liittyivät huumausainerikollisuuteen. Huumerikollisia hoidettiin erikoissairaanhoidossa todennäköisemmin vammojen ja myrkytysten takia kuin kontrolleja.

Tutkimustulokset korostavat perhekeskeisten lähestymistapojen tärkeyttä huumausainerikollisuutta ennaltaehkäistäessä sekä kokonaisvaltaisen psykososiaalisen hoidon tarvetta hoidettaessa potilaita, joilla on päihdehäiriö tai huumausainerikostaustaa.
Viimeksi päivitetty: 27.9.2023